Forum


Powrót Zabezpieczenie należytego wykonania umowy a nie podpisanie umowy.

R.

Robert .....

7

Szanowni Państwo, proszę o poradę.

Przystąpiłem do przetargu, w którym nie było wadium a Zamawiający wymagał ZNWU.
Wybrali Mnie jako najkorzystniejszego, wpłaciłem wymagane ZNWU przed podpisaniem umowy lecz w przyczyn technicznych nie mogę tej umowy podpisać.
(Po wpłaceniu ZNWU, wydarzył się wypadek w firmie, który spowoduje nieterminową usługę). Tym samym nie mogę tej umowy podpisać.
Czy Zamawiający ma prawo zatrzymać ZNWU? W ustawie mowa o wadium, natomiast samo znaczenie ZNWU odnosi się do podpisanej umowy, dobrze myślę?
Na moją prośbę powinni zwrócić ZNWU?
Szanowni Państwo, proszę o poradę. Przystąpiłem do przetargu, w którym nie było wadium a Zamawiający wymagał ZNWU. Wybrali Mnie jako najkorzystniejszego, wpłaciłem wymagane ZNWU przed podpisaniem umowy lecz w przyczyn technicznych nie mogę tej umowy podpisać. (Po wpłaceniu ZNWU, wydarzył się wypadek w firmie, który spowoduje nieterminową usługę). Tym samym nie mogę tej umowy podpisać. Czy Zamawiający ma prawo zatrzymać ZNWU? W ustawie mowa o wadium, natomiast samo znaczenie ZNWU odnosi się do podpisanej umowy, dobrze myślę? Na moją prośbę powinni zwrócić ZNWU?
0
2018-10-11 13:31 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jeżeli wykonawca wpłaciłby wadium i odstąpił od podpisania umowy to wówczas wadium zostanie zatrzymane.
Natomiast w powyższym przypadku Zamawiający sam powinien zwrócić nienależne środki, o ile już wpłynęło pismo potwierdzające, że Wykonawca odstępuje od podpisania umowy, w tym piśmie należało od razu poprosić o zwrot wpłaconego zabezpieczenia. Teraz również Wykonawca może to uczynić, nawiązując do pisma złożonego.
Jeżeli takie pismo nie zostało złożone to uzupełnić: odstąpienie od podpisania umowy + zwrot wniesionego zabezpieczenia.
Jeżeli wykonawca wpłaciłby wadium i odstąpił od podpisania umowy to wówczas wadium zostanie zatrzymane. Natomiast w powyższym przypadku Zamawiający sam powinien zwrócić nienależne środki, o ile już wpłynęło pismo potwierdzające, że Wykonawca odstępuje od podpisania umowy, w tym piśmie należało od razu poprosić o zwrot wpłaconego zabezpieczenia. Teraz również Wykonawca może to uczynić, nawiązując do pisma złożonego. Jeżeli takie pismo nie zostało złożone to uzupełnić: odstąpienie od podpisania umowy + zwrot wniesionego zabezpieczenia.
0
2018-10-11 13:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy