Forum


Powrót Klauzula waloryzacyjna

S.

Sergiusz .....

0

Jako zamawiający przygotowujemy się do skonstruowania umowy o zamówienie publiczne na roboty budowlane. Umowa będzie zawarta na okres powyżej 12 miesięcy. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalamy wynagrodzenie ryczałtowe. W umowie chcemy zamieścić zapisy dot. klauzul waloryzacyjnych zgodnie z art.142 ust. 5 p.z.p. .
Zgodnie z powyższym w jaki sposób Zamawiający ma wyliczyć wynagrodzenie dla Wykonawcy przy założeniu, że rozliczamy się ryczałtowo, jeżeli nastąpi wymóg wynikający z art. 142 ust. 5 ?
Jako zamawiający przygotowujemy się do skonstruowania umowy o zamówienie publiczne na roboty budowlane. Umowa będzie zawarta na okres powyżej 12 miesięcy. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalamy wynagrodzenie ryczałtowe. W umowie chcemy zamieścić zapisy dot. klauzul waloryzacyjnych zgodnie z art.142 ust. 5 p.z.p. . Zgodnie z powyższym w jaki sposób Zamawiający ma wyliczyć wynagrodzenie dla Wykonawcy przy założeniu, że rozliczamy się ryczałtowo, jeżeli nastąpi wymóg wynikający z art. 142 ust. 5 ?
0
2018-10-12 14:22 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

To nie zamawiający tylko wykonawca ma wskazać na ile zmiany w min wynagrodzeniu, vat lub zus wpłynęły na koszt wykonanoa zamówienia Wykonwca musi przedstawić stosowne dowody wpływu zmian na cenę Ustawa nie przewiduje automatycznego podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy w konsekwencji zmian przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp.
To nie zamawiający tylko wykonawca ma wskazać na ile zmiany w min wynagrodzeniu, vat lub zus wpłynęły na koszt wykonanoa zamówienia Wykonwca musi przedstawić stosowne dowody wpływu zmian na cenę Ustawa nie przewiduje automatycznego podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy w konsekwencji zmian przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp.
0
2018-10-12 16:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy