Forum


Powrót art. 93 ust. 1a - zmiana brzmienia przepisu

K.

Katarzyna .....

1

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą przepisu art. 93 ust. 1a - który teraz brzmi : "Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej (...),"
Czy to oznacza, że teraz Zamawiający będzie mógł unieważnić postępowanie jeżeli np. instytucja nadrzędna do której złoży się wniosek o środki finansowe, odmówi przekazania środków finansowych dla zamawiającego, który ogłosił przetarg nie mając zapewnienia środków w budżecie???
Szanowni Państwo, w związku ze zmianą przepisu art. 93 ust. 1a - który teraz brzmi : "Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej (...)," Czy to oznacza, że teraz Zamawiający będzie mógł unieważnić postępowanie jeżeli np. instytucja nadrzędna do której złoży się wniosek o środki finansowe, odmówi przekazania środków finansowych dla zamawiającego, który ogłosił przetarg nie mając zapewnienia środków w budżecie???
0
2018-10-12 15:09 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym przypadku nieuzyskania środków finansowych, niezależnie od źródeł ich pochodzenia. Wcześniej zamawiający mógł unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia tylko w przypadku niepozyskania środków finansowych pochodzących z budżetu UE
Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym przypadku nieuzyskania środków finansowych, niezależnie od źródeł ich pochodzenia. Wcześniej zamawiający mógł unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia tylko w przypadku niepozyskania środków finansowych pochodzących z budżetu UE
0
2018-10-12 15:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy