Forum


Powrót Aneks czy oddzielna umowa - roboty dodatkowe

D.

Dominika .....

0

Czy roboty dodatkowe mogę zlecić oddzielną umową z Wykonawca, czy musi to być Aneks do umowy? Umowa na roboty budowlane wynagrodzenie kosztorysowe z tym, że ponizej jest zapis:
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 1.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

musze udzielić robót dodatkowych jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
Czy roboty dodatkowe mogę zlecić oddzielną umową z Wykonawca, czy musi to być Aneks do umowy? Umowa na roboty budowlane wynagrodzenie kosztorysowe z tym, że ponizej jest zapis: 2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 1. 3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. musze udzielić robót dodatkowych jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
0
2018-10-15 11:32 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 859

Art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 - czyli jeśli są przesłanki spełnione to można zawrzeć aneks
Art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 - czyli jeśli są przesłanki spełnione to można zawrzeć aneks
0
2018-10-15 11:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy