Forum


Powrót komunikacja po 18.10

D.

Daria .....

0

czy można w SIWZ zapisać: "W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej ..... " nie wskazywać miniPortalu oraz ePUAP do komunikacji? Składanie ofert tylko za pośrednictwem miniPortalu. Wolimy aby wszelkie pytania wpływały bezpośrednio na skrzynkę do której mamy dostęp jako wydział przetargów.
czy można w SIWZ zapisać: "W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej ..... " nie wskazywać miniPortalu oraz ePUAP do komunikacji? Składanie ofert tylko za pośrednictwem miniPortalu. Wolimy aby wszelkie pytania wpływały bezpośrednio na skrzynkę do której mamy dostęp jako wydział przetargów.
0
2018-10-16 09:55 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 859

Np. wyjaśnienia lub pytania winny odbywać się środkiem komunikacji elektronicznej wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Np. wyjaśnienia lub pytania winny odbywać się środkiem komunikacji elektronicznej wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
0
2018-10-16 10:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy