Forum


Powrót Przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych

M.

Michał .....

7

Czy Zamawiający może dopuścić, aby Wykonawca podał obrót uśredniony za 3 lata, jeśli w SIWZ w przesłankach wykluczenia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że posiada minimalny roczny obrót w okresie nie dłuższym niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy - za ten okres, w wysokości nie mniejszej, niż 1mln zł w każdym roku obrotowym. Wykonawca jest nowym biurem projektowym i może mieć w jednym roku mniej niż 1mln, ale w następnych dwóch latach znacznie więcej niż 1mln zł.
Czy Zamawiający może dopuścić, aby Wykonawca podał obrót uśredniony za 3 lata, jeśli w SIWZ w przesłankach wykluczenia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że posiada minimalny roczny obrót w okresie nie dłuższym niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy - za ten okres, w wysokości nie mniejszej, niż 1mln zł w każdym roku obrotowym. Wykonawca jest nowym biurem projektowym i może mieć w jednym roku mniej niż 1mln, ale w następnych dwóch latach znacznie więcej niż 1mln zł.
0
2018-10-17 09:04 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jeżeli jest informacja - 1 mln zł w każdym roku obrotowym, to nie można uśrednić za 3 lata.
Należałoby sprawdzić jak Firma przyjęła rok obrotowy - czy jako rok kalendarzowy czy inaczej od określonej daty (czasami tak postanawia, jeżeli firma zostanie założona w drugiej połowie roku i innych sytuacjach).
Jeżeli Wykonawca wymaga obrotu o określonej kwocie w każdym roku, a Wykonawca nie posiada takich obrotów, chociażby w jednym roku, to nie spełnia postawionego warunku.
Jeżeli jest informacja - 1 mln zł w każdym roku obrotowym, to nie można uśrednić za 3 lata. Należałoby sprawdzić jak Firma przyjęła rok obrotowy - czy jako rok kalendarzowy czy inaczej od określonej daty (czasami tak postanawia, jeżeli firma zostanie założona w drugiej połowie roku i innych sytuacjach). Jeżeli Wykonawca wymaga obrotu o określonej kwocie w każdym roku, a Wykonawca nie posiada takich obrotów, chociażby w jednym roku, to nie spełnia postawionego warunku.
0
2018-10-18 08:52 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy