Forum


Powrót wyjaśnienia do treści siwz

M.

Małgorzata .....

39

Co zrobić z takim zapisem w siwz?
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia
(za koniec dnia uznaje się: poniedziałek – piątek godz. 15:30),w którym upływa połowa wyznaczonego
(Rozdz. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Natomiast termin upływa w sobotę.
Co zrobić z takim zapisem w siwz? Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia (za koniec dnia uznaje się: poniedziałek – piątek godz. 15:30),w którym upływa połowa wyznaczonego (Rozdz. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Natomiast termin upływa w sobotę.
0
2018-10-17 11:19 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 170

Pytasz jako Wykonawca czy Zamawiający ?
Jak Zamawiający to poprawić, jak Wykonawca to formułować pytanie. Zamawiający nie ma prawa zmieniać przepisu ustawy. Takie zastrzeżenie jest nieskuteczne.
Pytasz jako Wykonawca czy Zamawiający ? Jak Zamawiający to poprawić, jak Wykonawca to formułować pytanie. Zamawiający nie ma prawa zmieniać przepisu ustawy. Takie zastrzeżenie jest nieskuteczne.
0
2018-10-17 11:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy