Forum


Powrót wysokość % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy tytułem pokrycia z niego ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi

I.

Iga .....

0

Postępowanie na podstawie ustawy Pzp prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki (roboty budowlane).
Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiacego załącznik do Zaproszenia j jak i we wzorze umowy w punkcie dotyczącm zasad zwrotu zabezpieczenia wykonania należytego umowy powołuje się na art. 151 ustawy Pzp. Jednocześnie zabezpieczenie to dzieli na 50% na należyte wykonanie i 50% z tytułu gwarancji i rękojmi. Art. 151 Pkt 2 Pzp wskazuje jednak, że kwota na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30%.
Czy jest to błąd i czy Wykonawca powinien jakoś zareagować przed złożeniem oferty?
Postępowanie na podstawie ustawy Pzp prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki (roboty budowlane). Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiacego załącznik do Zaproszenia j jak i we wzorze umowy w punkcie dotyczącm zasad zwrotu zabezpieczenia wykonania należytego umowy powołuje się na art. 151 ustawy Pzp. Jednocześnie zabezpieczenie to dzieli na 50% na należyte wykonanie i 50% z tytułu gwarancji i rękojmi. Art. 151 Pkt 2 Pzp wskazuje jednak, że kwota na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30%. Czy jest to błąd i czy Wykonawca powinien jakoś zareagować przed złożeniem oferty?
0
2018-10-17 11:24 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. do 10% art. 150 ust. 2. Następnie na podstawie art. 151 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od zakończenia robót, natomiast pozostawiona kwota z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Jeżeli we wzorze umowy zamawiający wpisał inaczej niż w ustawie to zwróciłbym mu pisemnie uwagę do zmiany umowy gdyż jest sprzeczna z ustawą PZP, a jeśliby nie chciał to nie podpisywałbym takiej umowy. Najlepiej zareagować przed negocjacjami (oferty w zamówieniu z wolnej ręki nie ma)
Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. do 10% art. 150 ust. 2. Następnie na podstawie art. 151 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od zakończenia robót, natomiast pozostawiona kwota z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Jeżeli we wzorze umowy zamawiający wpisał inaczej niż w ustawie to zwróciłbym mu pisemnie uwagę do zmiany umowy gdyż jest sprzeczna z ustawą PZP, a jeśliby nie chciał to nie podpisywałbym takiej umowy. Najlepiej zareagować przed negocjacjami (oferty w zamówieniu z wolnej ręki nie ma)
0
2018-10-17 11:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy