Forum


Powrót art. 26 ust. 2

MP

Małgorzata Przybyła

0

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2"... zamawiający MOŻE wezwać wykonawce, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów ... " np. po otwarciu ofert i ocenie w procedurze odwróconej - stwierdzam, że odstępuję od wzywania wybranego wykonawcy do złożenia dowodów na potwierdzających spełniania postawionych w siwz warunków - zawierzam wykonawcy, że spełnia bo złożył oświadczenia - informuje wykonawców o wyborze i zamieszczam wynik na stronie, i tyle - czy są jakieś wątpliwości?
Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2"... zamawiający MOŻE wezwać wykonawce, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów ... " np. po otwarciu ofert i ocenie w procedurze odwróconej - stwierdzam, że odstępuję od wzywania wybranego wykonawcy do złożenia dowodów na potwierdzających spełniania postawionych w siwz warunków - zawierzam wykonawcy, że spełnia bo złożył oświadczenia - informuje wykonawców o wyborze i zamieszczam wynik na stronie, i tyle - czy są jakieś wątpliwości?
0
2016-09-06 14:33 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Nie ma :)
Nie ma :)
1
2016-09-06 19:48 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy