Forum


Powrót Jednolity tekst ustawy Pzp

A.

Agnieszka .....

0

Mam nietypowe pytanie. W najnowszej ujednoliconej ustawie w art. 43 ust. 2 jest mowa o terminie składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zamówień o wartości równych lub przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Jest tutaj podany termin - 35 dni. Czy jest to od 18 października 2018r. ostateczny czas na złożenie oferty czy tak jak to wynikało dotychczas z przepisów przejściowych z dz. U. z dn. 13 lipca 2016 r. poz. 1020, gdzie jest mowa o 40 dniowym terminie składania ofert. Który termin jest teraz właściwy?
Mam nietypowe pytanie. W najnowszej ujednoliconej ustawie w art. 43 ust. 2 jest mowa o terminie składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zamówień o wartości równych lub przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Jest tutaj podany termin - 35 dni. Czy jest to od 18 października 2018r. ostateczny czas na złożenie oferty czy tak jak to wynikało dotychczas z przepisów przejściowych z dz. U. z dn. 13 lipca 2016 r. poz. 1020, gdzie jest mowa o 40 dniowym terminie składania ofert. Który termin jest teraz właściwy?
0
2018-10-18 11:07 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Weszły w życie przepisy przejściowe dotyczące terminu - mamy teraz 35 dni :) oczywiście liczony od dnia wysłania ogłoszenia do DUUE np w dniu dzisiejszym.
Weszły w życie przepisy przejściowe dotyczące terminu - mamy teraz 35 dni :) oczywiście liczony od dnia wysłania ogłoszenia do DUUE np w dniu dzisiejszym.
0
2018-10-18 11:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy