Forum


Powrót Termin na wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu powyżej progów unijnych

M.

Michał .....

7

Zgodnie z art. 38 ust.1, pkt) 1 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Czy zgodnie z powyższym, jeśli wydłużam termin na składanie ofert to czy wydłuża mi się termin na udzielenie odpowiedzi?? Zależy nam na tym, aby jak najszybciej odpowiedzieć na pytania, ale zakres pytań dotyczy drugiego zamawiającego (przetarg jest prowadzony wspólnie przez dwóch Zamawiających), który niestety potrzebuje więcej czasu na przygotowanie odpowiedzi.
Obecny termin na składanie/otwarcie ofert przypada 29.10.2018r. planujemy przesunąć termin o 15 dni.
Zgodnie z art. 38 ust.1, pkt) 1 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Czy zgodnie z powyższym, jeśli wydłużam termin na składanie ofert to czy wydłuża mi się termin na udzielenie odpowiedzi?? Zależy nam na tym, aby jak najszybciej odpowiedzieć na pytania, ale zakres pytań dotyczy drugiego zamawiającego (przetarg jest prowadzony wspólnie przez dwóch Zamawiających), który niestety potrzebuje więcej czasu na przygotowanie odpowiedzi. Obecny termin na składanie/otwarcie ofert przypada 29.10.2018r. planujemy przesunąć termin o 15 dni.
0
2018-10-18 13:56 0

R.

Renata .....

24

odpowiedzi mussza zawisnać na 6 dni przed upływem nowego terminu.
Nie wydłuża się za to temin przysługujący na składanie pytań.
odpowiedzi mussza zawisnać na 6 dni przed upływem nowego terminu. Nie wydłuża się za to temin przysługujący na składanie pytań.
0
2018-10-18 14:17 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy