Forum


Powrót data udzielenia pełnomocnictwa liderowi konsorcjum

P.

Przemysław .....

2

Witam,
stan faktyczny: o zamówienie publiczne na RB ubiega się konsorcjum (dwóch Wykonawców). Oferta została zabezpieczona wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium z dnia 11.10.2018r. Załączone do oferty Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum, który występuje w gwarancji jako zobowiązany, datowane jest na dzień 12.10.2018r.
W związku z powyższym w chwili zawarcia gwarancji ubezpieczeniowej lider nie działał jako pełnomocnik konsorcjum.
Czy oferta została zabezpieczona właściwie wadium?
Witam, stan faktyczny: o zamówienie publiczne na RB ubiega się konsorcjum (dwóch Wykonawców). Oferta została zabezpieczona wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium z dnia 11.10.2018r. Załączone do oferty Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum, który występuje w gwarancji jako zobowiązany, datowane jest na dzień 12.10.2018r. W związku z powyższym w chwili zawarcia gwarancji ubezpieczeniowej lider nie działał jako pełnomocnik konsorcjum. Czy oferta została zabezpieczona właściwie wadium?
0
2018-10-18 15:14 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 850

Jeżeli wadium obejmuje cały okres związania ofertą i zostało wniesione w prawidłowym terminie i w pełni zabezpiecza interesy zamawiającego to wszystko jest ok. Zamawiającego nie interesuje co było pierwsze. Przykład: mogę w dniu ogłoszenia o zamówieniu zapłacić wadium w pieniądzu, a tuż przed ostatecznym terminem na składanie ofert zawrzeć dopiero umowę konsorcjum i będzie wszystko prawidłowo. Polecam także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. akt: IV CSK 86/17) w sprawie ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej dla konsorcjum, gdzie tam wadium wystawione było tylko na jednego z konsorcjantów
Jeżeli wadium obejmuje cały okres związania ofertą i zostało wniesione w prawidłowym terminie i w pełni zabezpiecza interesy zamawiającego to wszystko jest ok. Zamawiającego nie interesuje co było pierwsze. Przykład: mogę w dniu ogłoszenia o zamówieniu zapłacić wadium w pieniądzu, a tuż przed ostatecznym terminem na składanie ofert zawrzeć dopiero umowę konsorcjum i będzie wszystko prawidłowo. Polecam także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. akt: IV CSK 86/17) w sprawie ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej dla konsorcjum, gdzie tam wadium wystawione było tylko na jednego z konsorcjantów
0
2018-10-18 21:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy