Forum


Powrót zobowiązanie podmiotu trzeciego

J.

Jacek .....

0

Pisemne zobowiązanie czy poświadczona kopia - jaka forma zobowiązania?
Czy nowelizacja rozporządzenia ws. dokumentów wpływa na formę zobowiązania?
Pisemne zobowiązanie czy poświadczona kopia - jaka forma zobowiązania? Czy nowelizacja rozporządzenia ws. dokumentów wpływa na formę zobowiązania?
0
2018-10-19 08:41 0

K.

Katarzyna .....

9

Dokument (np. Zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału. (zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia dot. dokumentów)
Dokument (np. Zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału. (zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia dot. dokumentów)
0
2018-10-19 08:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy