Forum


Powrót Błędy w JEDZ

G.

Grażyna .....

0

Wykonawca składając JEDZa nie zaznaczył przyciskiem wyboru dodatkowych pytań przy udzielonych odpowiedziach. Chodzi o pytania o treści: "czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE? One praktycznie są przy każdej odpowiedzi. Proszę praktyków o porady :)
Wykonawca składając JEDZa nie zaznaczył przyciskiem wyboru dodatkowych pytań przy udzielonych odpowiedziach. Chodzi o pytania o treści: "czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE? One praktycznie są przy każdej odpowiedzi. Proszę praktyków o porady :)
0
2018-10-19 13:01 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

To firma polska, zagraniczna?
W tych pkt są informacje potwierdzające wstępnie np. niepodleganie wykluczeniu: obligatoryjne i odpowiednio fakultatywne o ile Zamawiający postawił taki warunek. Wobec tego najważniejsze jest żeby potwierdzono TAK/NIE dla danego opisującego podstawę wykluczenia.
Taki JEDZ jeszcze mi się nie przytrafił, najczęściej wykonawcy wszędzie zaznaczają NIE.
Poza krs/ceidg nie za bardzo mamy dostęp do wersji elektronicznych dokumentów, przy wykonawcach zagranicznych czasami się to zdarza. Trudno też stwierdzić czy przy samooczyszczeniu dokumenty byłyby gdzieś publicznie dostępne.
Wobec tego, jak mamy wszystkie odpowiedzi główne na "NIE" i będziemy wzywać do złożenia dokumentów - w wersji papierowej (chyba jeszcze nie elektronicznej :) to nie ma znaczenia czy te strony są podane czy też nie.
Zwróciłabym uwagę na podmioty zagraniczne - czy są, ponieważ tam mogą być wpisane bazy oraz czy postawiliśmy przesłankę fakultatywną z pkt 1 - jeżeli w JEDZ jest wskazana strona do ściągnięcia krs to będziemy mogli z niej skorzystać.
To firma polska, zagraniczna? W tych pkt są informacje potwierdzające wstępnie np. niepodleganie wykluczeniu: obligatoryjne i odpowiednio fakultatywne o ile Zamawiający postawił taki warunek. Wobec tego najważniejsze jest żeby potwierdzono TAK/NIE dla danego opisującego podstawę wykluczenia. Taki JEDZ jeszcze mi się nie przytrafił, najczęściej wykonawcy wszędzie zaznaczają NIE. Poza krs/ceidg nie za bardzo mamy dostęp do wersji elektronicznych dokumentów, przy wykonawcach zagranicznych czasami się to zdarza. Trudno też stwierdzić czy przy samooczyszczeniu dokumenty byłyby gdzieś publicznie dostępne. Wobec tego, jak mamy wszystkie odpowiedzi główne na "NIE" i będziemy wzywać do złożenia dokumentów - w wersji papierowej (chyba jeszcze nie elektronicznej :) to nie ma znaczenia czy te strony są podane czy też nie. Zwróciłabym uwagę na podmioty zagraniczne - czy są, ponieważ tam mogą być wpisane bazy oraz czy postawiliśmy przesłankę fakultatywną z pkt 1 - jeżeli w JEDZ jest wskazana strona do ściągnięcia krs to będziemy mogli z niej skorzystać.
0
2018-10-19 13:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy