Forum


Powrót Użyczenie zasobów podmiotu trzeciego w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej

D.

Dorota .....

0

Witam,
czy mogę polegać na zasobie podmiotu trzeciego użyczającego zasoby w zakresie sytuacji finansowej, tj. dokładnie warunku z art. 22c ust. 1 pkt. 2) "aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych wykazujących, w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań"? Jeśli tak jak powinno wyglądać takie zobowiązanie jeśli chodzi o treść w: zakresie dostępnych wykonawcy zasobów, sposobie ich wykorzystania, zakresie i okresie udziału tego podmiotu i czy ten podmiot będzie realizował usługi/roboty"?
Witam, czy mogę polegać na zasobie podmiotu trzeciego użyczającego zasoby w zakresie sytuacji finansowej, tj. dokładnie warunku z art. 22c ust. 1 pkt. 2) "aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych wykazujących, w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań"? Jeśli tak jak powinno wyglądać takie zobowiązanie jeśli chodzi o treść w: zakresie dostępnych wykonawcy zasobów, sposobie ich wykorzystania, zakresie i okresie udziału tego podmiotu i czy ten podmiot będzie realizował usługi/roboty"?
0
2018-10-22 09:46 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Najpierw należy sprawdzić jak Zamawiający ukształtował sposób spełnienia warunków w SIWZ - zwłaszcza w zakresie sytuacji finansowej.
Wykonawca może polegać na zasobie trzecim. Musi przedstawić zobowiązanie podmiotu trzeciego, z którego powinno wynikać, że np. środki X będą użyczone dla Wykonawcy w formie/na podstawie.... celem realizacji zamówienia w zakresie.... , w przypadku otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.
Nie ma wzorów zobowiązań podmiotów trzecich. Przy problemach warto skorzystać z usług prawnika/kancelarii.
Najpierw należy sprawdzić jak Zamawiający ukształtował sposób spełnienia warunków w SIWZ - zwłaszcza w zakresie sytuacji finansowej. Wykonawca może polegać na zasobie trzecim. Musi przedstawić zobowiązanie podmiotu trzeciego, z którego powinno wynikać, że np. środki X będą użyczone dla Wykonawcy w formie/na podstawie.... celem realizacji zamówienia w zakresie.... , w przypadku otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. Nie ma wzorów zobowiązań podmiotów trzecich. Przy problemach warto skorzystać z usług prawnika/kancelarii.
0
2018-10-22 09:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy