Forum


Powrót warunek ....użyteczność publiczna

D.

Damian .....

0

Zamawiający przeprowadził postępowanie na roboty budowlane w zakres którego wchodził remont i przebudowa budynku wraz z rozbiórką wolnostojącego komina. Wartość szacunkowa wynosi 3 822 788,44 zł netto. Kubatura: 6 440 m3
W SIWZ postawił taki warunek:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną w zakresie doświadczenia zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, remoncie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej lub budownictwa mieszkaniowego o wartości minimum 600.000,00 zł. i kubaturze 3000 m3 wraz z instalacjami wewnętrznymi, potwierdzone dowodami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, określające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.


Czy Waszym zdaniem, tak postawiony warunek może ograniczać konkurencję? Zna ktoś może jakiś wyrok stwierdzający, że tak postawiony warunek jest prawidłowy?
Zamawiający przeprowadził postępowanie na roboty budowlane w zakres którego wchodził remont i przebudowa budynku wraz z rozbiórką wolnostojącego komina. Wartość szacunkowa wynosi 3 822 788,44 zł netto. Kubatura: 6 440 m3 W SIWZ postawił taki warunek: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną w zakresie doświadczenia zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, remoncie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej lub budownictwa mieszkaniowego o wartości minimum 600.000,00 zł. i kubaturze 3000 m3 wraz z instalacjami wewnętrznymi, potwierdzone dowodami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, określające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Czy Waszym zdaniem, tak postawiony warunek może ograniczać konkurencję? Zna ktoś może jakiś wyrok stwierdzający, że tak postawiony warunek jest prawidłowy?
0
2018-10-22 11:40 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 850

Jest wskazany budynek użyteczności publicznej lub budownictwa mieszkaniowego, wiec krąg jest dosyć spory. Na sam budynek użyteczności publicznej są wyroki że to może ograniczać krąg wykonawców, ale nie w każdej sytuacji, trzeba też przeanalizować cały przedmiot zamówienia.
Jest wskazany budynek użyteczności publicznej lub budownictwa mieszkaniowego, wiec krąg jest dosyć spory. Na sam budynek użyteczności publicznej są wyroki że to może ograniczać krąg wykonawców, ale nie w każdej sytuacji, trzeba też przeanalizować cały przedmiot zamówienia.
0
2018-10-22 12:09 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy