Forum


Powrót Tajemnica przedsiębiorstwa - czy można ustajnić część oferty wchodzącą w kryterium oceny?

M.

Małgorzata .....

4

Szanowni Państwo,
Zwracam się z prośbą o poradę. Nasza firma startuje w przetargu publicznym, powyżej progu na dostawę, montaż i uruchomienie całości systemu. Kryterium ceny jest następujące:
• 60% cena oferty brutto
• 25% gwarancja ogólna na wykonane prace i urządzenia
• 15% koszty eksploatacyjne (zużycie mediów, wymiana części zużywających się, koszty procedur kalibracyjnych według normy EN 148181:2015, koszty przeglądów pogwarancyjnych).
Złożyliśmy przetarg, byliśmy na jego otwarciu, i w jego czasie okazało się że właśnie te koszty eksploatacyjne zostały przez jednego z konkurentów uznane za część stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wzbudziło to naszą wątpliwość, ponieważ w tym przypadku tajemnica przedsiębiorstwa stanowi kryterium oceny (dodatkowo tak naprawdę znając pełne wartości brutto oferty jesteśmy w stanie obliczyć sobie przybliżoną wartość tych kosztów). Nie jesteśmy pewni czy w takim przypadku można podać do publicznej wiadomości ocenę tej oferty. Czy Zamawiający może zwrócić się z prośbą do uczestnika przetargu o odtajnienie tej części? Czy jeżeli tego nie odtajnią, Zamawiający mimo wszystko oceni ofertę, to nie stanowi to przesłani do posądzenia o nieuczciwą konkurencję w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Będę bardzo wdzięczna za pomoc i poradę.

Pozdrawiam,
Małgorzata
Szanowni Państwo, Zwracam się z prośbą o poradę. Nasza firma startuje w przetargu publicznym, powyżej progu na dostawę, montaż i uruchomienie całości systemu. Kryterium ceny jest następujące: • 60% cena oferty brutto • 25% gwarancja ogólna na wykonane prace i urządzenia • 15% koszty eksploatacyjne (zużycie mediów, wymiana części zużywających się, koszty procedur kalibracyjnych według normy EN 148181:2015, koszty przeglądów pogwarancyjnych). Złożyliśmy przetarg, byliśmy na jego otwarciu, i w jego czasie okazało się że właśnie te koszty eksploatacyjne zostały przez jednego z konkurentów uznane za część stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Wzbudziło to naszą wątpliwość, ponieważ w tym przypadku tajemnica przedsiębiorstwa stanowi kryterium oceny (dodatkowo tak naprawdę znając pełne wartości brutto oferty jesteśmy w stanie obliczyć sobie przybliżoną wartość tych kosztów). Nie jesteśmy pewni czy w takim przypadku można podać do publicznej wiadomości ocenę tej oferty. Czy Zamawiający może zwrócić się z prośbą do uczestnika przetargu o odtajnienie tej części? Czy jeżeli tego nie odtajnią, Zamawiający mimo wszystko oceni ofertę, to nie stanowi to przesłani do posądzenia o nieuczciwą konkurencję w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Będę bardzo wdzięczna za pomoc i poradę. Pozdrawiam, Małgorzata
0
2018-10-22 16:01 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nie wiemy czy tajemnica przedsiębiorstwa została zastrzeżona prawidłowo, tym samym skutecznie. Bez wglądu do treści oferty tj. pisma z uzasadnieniem TP (bez utajnionej części oferty) trudno będzie innemu Wykonawcy stwierdzić czy zastrzeżenie jest zasadne. Ponadto, Zamawiający też w tej sprawie podejmie decyzję.
Natomiast, podczas otwarcia podaje się informacje zgodnie z info w ofercie. Na tym etapie nie rozstrzyga się czy TP zastrzeżono prawidłowo czy też nie. Utajnionych informacji nie odczytuje się. Ten element oferty badany jest po otwarciu ofert.
Nie wiemy czy tajemnica przedsiębiorstwa została zastrzeżona prawidłowo, tym samym skutecznie. Bez wglądu do treści oferty tj. pisma z uzasadnieniem TP (bez utajnionej części oferty) trudno będzie innemu Wykonawcy stwierdzić czy zastrzeżenie jest zasadne. Ponadto, Zamawiający też w tej sprawie podejmie decyzję. Natomiast, podczas otwarcia podaje się informacje zgodnie z info w ofercie. Na tym etapie nie rozstrzyga się czy TP zastrzeżono prawidłowo czy też nie. Utajnionych informacji nie odczytuje się. Ten element oferty badany jest po otwarciu ofert.
0
2018-10-22 19:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy