Forum


Powrót art. 92 ust.1

M.

Monika .....

0

Art. 92 ust 1 przed nowelizacją wskazywał, że zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia jednocześnie wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach którzy zostali wykluczeni itd. Po nowelizacji zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze, wykonawcach którzy zostali wykluczeni, wykonawcach których oferty zostały odrzucone...moje pytanie jest następujące czy należy jednocześnie zawiadamiać wykonawcę o wyborze, odrzuceniach i wykluczeniach, czy informuje po każdej zaistniałej sytuacji oddzielnie.
Art. 92 ust 1 przed nowelizacją wskazywał, że zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia jednocześnie wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach którzy zostali wykluczeni itd. Po nowelizacji zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze, wykonawcach którzy zostali wykluczeni, wykonawcach których oferty zostały odrzucone...moje pytanie jest następujące czy należy jednocześnie zawiadamiać wykonawcę o wyborze, odrzuceniach i wykluczeniach, czy informuje po każdej zaistniałej sytuacji oddzielnie.
1
2016-09-07 07:09 0

W.

Walentyna .....

20

Wszystkie te informacje przekazuje jednocześnie.
Wszystkie te informacje przekazuje jednocześnie.
1
2016-09-07 07:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy