Forum


Powrót wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

N.

Nina .....

6

PN, krajowy z dofinansowaniem, na usługi. W ranach wyjaśnień RNC Wykonawca napisał, że wycena Zamawiającego jest zawyżona, a cena jego oferty została przeliczona w oparciu o aktualny cennik (załączył ten cennik) oraz zawartą z Zamawiającym umową (wcześniejszą). Czy takie wyjaśnienie RNC jest wystarczające? Proszę WAS o opinię :)
PN, krajowy z dofinansowaniem, na usługi. W ranach wyjaśnień RNC Wykonawca napisał, że wycena Zamawiającego jest zawyżona, a cena jego oferty została przeliczona w oparciu o aktualny cennik (załączył ten cennik) oraz zawartą z Zamawiającym umową (wcześniejszą). Czy takie wyjaśnienie RNC jest wystarczające? Proszę WAS o opinię :)
0
2018-10-23 08:28 0

A.

Anna .....

95

Trudno jet się odnieść do tak postawionego pytania, bo kluczowe znaczenie ma treść wezwania do wyjaśnienia RNC. Jeżeli Wykonawca wyjaśnił Zamawiającemu wszystkie wątpliwości, które zawarte były w wezwaniu, to jest ok.
Trudno jet się odnieść do tak postawionego pytania, bo kluczowe znaczenie ma treść wezwania do wyjaśnienia RNC. Jeżeli Wykonawca wyjaśnił Zamawiającemu wszystkie wątpliwości, które zawarte były w wezwaniu, to jest ok.
0
2018-10-23 08:35 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy