Forum


Powrót Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części

J.

Justyna .....

Fachowiec 637

Proszę o wskazanie pomysłów na uzasadnienie braku podziału zamówienia na części. Zamówienie dotyczyło usługi kredytu, przeprowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.
Proszę o wskazanie pomysłów na uzasadnienie braku podziału zamówienia na części. Zamówienie dotyczyło usługi kredytu, przeprowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.
0
2018-10-23 11:29 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Nadmierne rozdrobnienie kredytu zagraża sensowi udzielenia zamówienia. Byłby to sztuczny podział, który wiąże się z nadmiernymi trudnościami technicznymi i nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Udzielenie kredytu w częściach mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia (zamawiający chce otrzymać określony kredyt, podział mógłby spowodować mniejsze zainteresowanie potencjalnych wykonawców, oraz możliwość nie otrzymania całej wartości kredytu). Podział na części nie jest obowiązkiem zamawiającego tylko dobrowolnym uprawnieniem, trzeba tylko w protokole opisać brak podziału.
Nadmierne rozdrobnienie kredytu zagraża sensowi udzielenia zamówienia. Byłby to sztuczny podział, który wiąże się z nadmiernymi trudnościami technicznymi i nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Udzielenie kredytu w częściach mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia (zamawiający chce otrzymać określony kredyt, podział mógłby spowodować mniejsze zainteresowanie potencjalnych wykonawców, oraz możliwość nie otrzymania całej wartości kredytu). Podział na części nie jest obowiązkiem zamawiającego tylko dobrowolnym uprawnieniem, trzeba tylko w protokole opisać brak podziału.
0
2018-10-23 11:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy