Forum


Powrót Zmiana treści oferty

M.

Małgorzata .....

0

Przetarg krajowy na dostawę samochodu osobowego. Gwarancja jest jednym z kryterium oceny ofert. Wykonawca, którego oferta została najkorzystniej oceniona zaoferował gwarancję 48 miesięcy. W trakcie badania ofert przed wyborem oferty najkorzystniejszej Wykonawca złożył oświadczenie, że pomylił się w ofercie i zaoferowane przez niego gwarancja to 36 miesięcy. Przy takim okresie gwarancji jego oferta nie jest już najkorzystniejsza. Co mamy zrobić z tą ofertą?
Przetarg krajowy na dostawę samochodu osobowego. Gwarancja jest jednym z kryterium oceny ofert. Wykonawca, którego oferta została najkorzystniej oceniona zaoferował gwarancję 48 miesięcy. W trakcie badania ofert przed wyborem oferty najkorzystniejszej Wykonawca złożył oświadczenie, że pomylił się w ofercie i zaoferowane przez niego gwarancja to 36 miesięcy. Przy takim okresie gwarancji jego oferta nie jest już najkorzystniejsza. Co mamy zrobić z tą ofertą?
0
2018-10-24 10:04 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nie można wyjaśnieniem wykonawcy zmienić treści oferty - gwarancja jest istotnym elementem, ani jej podwyższyć, ani ją obniżyć. Domyślam się, że wykonawca nie będzie zainteresowany podpisaniem umowy z gwarancją 48 m-cy i takie pismo musiałoby wpłynąć do Zamawiającego. Natomiast nie możemy modyfikować oferty po jej złożeniu na podstawie pisma wykonawcy.
Nie można wyjaśnieniem wykonawcy zmienić treści oferty - gwarancja jest istotnym elementem, ani jej podwyższyć, ani ją obniżyć. Domyślam się, że wykonawca nie będzie zainteresowany podpisaniem umowy z gwarancją 48 m-cy i takie pismo musiałoby wpłynąć do Zamawiającego. Natomiast nie możemy modyfikować oferty po jej złożeniu na podstawie pisma wykonawcy.
0
2018-10-24 10:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy