Forum


Powrót ZAPISY W UMOWIE, A PROPOZYCJE ZMIAN ZE STRONY WYKONAWCY

K.

Katarzyna .....

0

W postępowaniu na dostawę leków i leków onkologicznych do szpitala wpłynęło pytanie od Wykonawcy następującej treści:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §3 ust.1, §3 ust.2 oraz §3 ust.5 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?”

Zamawiający zastrzegł w SIWZ i umowie możliwość zmniejszenia ilościowego zamawianego towaru, w zależności od aktualnych potrzeb. Doprecyzował na czym te „aktualne potrzeby” polegają. Mają one wynikać bowiem z „liczby wykonywanych przez zamawiającego zabiegów medycznych” oraz „warunków wynikających z podpisanych kontraktów z NFZ”. Inaczej mówiąc zamawiający wskazał, iż zmniejszenie ilościowe przedmiotu umowy może nastąpić w związku z mniejszą, aniżeli zakładana, liczbą pacjentów, którym przedmiot umowy miałby służyć, bądź zmian wynikających z kontraktowania z NFZ, który to kontrakt może obejmować mniejszą liczbę pacjentów, aniżeli zakładana. Zaistnienie któregokolwiek z opisanych warunków skutkować ma po stronie zamawiającego prawem do zmniejszenia ilościowego przedmiotu umowy. Zamawiający nie określił jednak zakresu tego zmniejszenia.

Czy znacie wyrok w podobnej sprawie, który podziela zdanie Zamawiającego dotyczące nieokreślania granic zmian ilościowych? Czy mimo wszystko powinniśmy dookreślić zakres zmniejszenia, gdyż samo określenie warunków jakie muszą zaistnieć, ażeby zamawiający mógł zrezygnować z części zamówienia nie wystarczą?
W postępowaniu na dostawę leków i leków onkologicznych do szpitala wpłynęło pytanie od Wykonawcy następującej treści: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §3 ust.1, §3 ust.2 oraz §3 ust.5 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?” Zamawiający zastrzegł w SIWZ i umowie możliwość zmniejszenia ilościowego zamawianego towaru, w zależności od aktualnych potrzeb. Doprecyzował na czym te „aktualne potrzeby” polegają. Mają one wynikać bowiem z „liczby wykonywanych przez zamawiającego zabiegów medycznych” oraz „warunków wynikających z podpisanych kontraktów z NFZ”. Inaczej mówiąc zamawiający wskazał, iż zmniejszenie ilościowe przedmiotu umowy może nastąpić w związku z mniejszą, aniżeli zakładana, liczbą pacjentów, którym przedmiot umowy miałby służyć, bądź zmian wynikających z kontraktowania z NFZ, który to kontrakt może obejmować mniejszą liczbę pacjentów, aniżeli zakładana. Zaistnienie któregokolwiek z opisanych warunków skutkować ma po stronie zamawiającego prawem do zmniejszenia ilościowego przedmiotu umowy. Zamawiający nie określił jednak zakresu tego zmniejszenia. Czy znacie wyrok w podobnej sprawie, który podziela zdanie Zamawiającego dotyczące nieokreślania granic zmian ilościowych? Czy mimo wszystko powinniśmy dookreślić zakres zmniejszenia, gdyż samo określenie warunków jakie muszą zaistnieć, ażeby zamawiający mógł zrezygnować z części zamówienia nie wystarczą?
0
2018-10-24 18:53 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Miałam przez lata podobną sytuacje w żywności. Robiąc przetarg na okres 12 miesięcy nigdy nie wiem ile dokładnie będę potrzebowała chleba, kiełbasy, mięsa , masła itp - ponieważ ilośc konsumentów jest zmienna i zależna od wielu czynników zewnętrznych. Dlatego tez od pewnego czasu korzystam z zapisów dotyczących "prawa opcji" Zapisuje w siwz (umowie) wielkości minimalne i maksymalne (jako opcja) Skończyły sie uwagi kontrolujących i wykonawców że w przetargu było 100 kg pietruszki a ja kupiłam 90 kg itp. Dla wykonawcy też jest korzyśc bo ma dużo wiecej informacji pozwalających mu lepiej skalkulowac cenę oferty.
Miałam przez lata podobną sytuacje w żywności. Robiąc przetarg na okres 12 miesięcy nigdy nie wiem ile dokładnie będę potrzebowała chleba, kiełbasy, mięsa , masła itp - ponieważ ilośc konsumentów jest zmienna i zależna od wielu czynników zewnętrznych. Dlatego tez od pewnego czasu korzystam z zapisów dotyczących "prawa opcji" Zapisuje w siwz (umowie) wielkości minimalne i maksymalne (jako opcja) Skończyły sie uwagi kontrolujących i wykonawców że w przetargu było 100 kg pietruszki a ja kupiłam 90 kg itp. Dla wykonawcy też jest korzyśc bo ma dużo wiecej informacji pozwalających mu lepiej skalkulowac cenę oferty.
0
2018-10-25 19:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy