Forum


Powrót Kryterium klauzuli społecznej w dostawach

R.

Robert .....

7

Szanowni,

Art. 22. ust. 2 wskazuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się odpowiedni wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integracje osób, etc.
Jednocześnie art. 91. ust 2. pkt 2 pozwala na umieszczenie tych aspektów społecznych, o których właśnie mowa w art. 22. ust. 2 do kryterium oceny ofert.

Czy Państwo stosują te aspekty społeczne w ogłoszeniach na dostawy?

Chciałbym się posłużyć analogią do art. 29. ust. 3a w którym bezpośrednio mowa tylko o robotach budowlanych i usługach, a dostaw tego nie dotyczy.

Mówiąc wprost, praktycznie 100% dostawców, z którymi mam do czynienia, nie jest wykonawcą o którym mowa w art. 22 ust. 2 a jestem zobligowany do umieszczenia tych aspektów w zamówieniu ( rozdział 6.5 pkt 4 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach...)

Jest sposób aby te zapisy ominąć bądź znaleźć analogię czy też zapis, że tych aspektów w kategorii dostaw się nie stosuje?
Proszę o porady.
Szanowni, Art. 22. ust. 2 wskazuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się odpowiedni wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integracje osób, etc. Jednocześnie art. 91. ust 2. pkt 2 pozwala na umieszczenie tych aspektów społecznych, o których właśnie mowa w art. 22. ust. 2 do kryterium oceny ofert. Czy Państwo stosują te aspekty społeczne w ogłoszeniach na dostawy? Chciałbym się posłużyć analogią do art. 29. ust. 3a w którym bezpośrednio mowa tylko o robotach budowlanych i usługach, a dostaw tego nie dotyczy. Mówiąc wprost, praktycznie 100% dostawców, z którymi mam do czynienia, nie jest wykonawcą o którym mowa w art. 22 ust. 2 a jestem zobligowany do umieszczenia tych aspektów w zamówieniu ( rozdział 6.5 pkt 4 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach...) Jest sposób aby te zapisy ominąć bądź znaleźć analogię czy też zapis, że tych aspektów w kategorii dostaw się nie stosuje? Proszę o porady.
0
2018-10-26 16:09 0

S.

Sławomir .....

27

Radzę "dokonać pogłębionej analizy" :-) następujących dokumentów dot. Audytu wewnętrznego zleconego w zakresie realizacji zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych:

1.Wyniki audytu wewnętrznego zleconego

2. Założenia audytu zleconego

3. Załącznik do Założeń

- które dostępne są na stronie MF - ścieżka dostępu:
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/audyt-wewnetrzny-w-sektorze-publicznym/audyt-zlecony/realizowane-audyty/-

To na pewno pozwoli "dokonać oceny możliwości uwzględnienia aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień"...
Radzę "dokonać pogłębionej analizy" :-) następujących dokumentów dot. Audytu wewnętrznego zleconego w zakresie realizacji zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych: 1.Wyniki audytu wewnętrznego zleconego 2. Założenia audytu zleconego 3. Załącznik do Założeń - które dostępne są na stronie MF - ścieżka dostępu: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/audyt-wewnetrzny-w-sektorze-publicznym/audyt-zlecony/realizowane-audyty/- To na pewno pozwoli "dokonać oceny możliwości uwzględnienia aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień"...
0
2018-10-26 16:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy