Forum


Powrót Kryterium - 100% ceny w robotach budowlanych.

WT

Walentyna Tararuj

20

Czy w robotach budowlanych zaprojektowanych (projekt, przedmiary, STWiOR) możemy zastosować kryterium 100% cena?
Czy w robotach budowlanych zaprojektowanych (projekt, przedmiary, STWiOR) możemy zastosować kryterium 100% cena?
0
2016-09-07 09:15 0

G.

Grażyna .....

1

z lexa : "Fakt, iż dokumentacja projektowa, stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, określa stosowane w budownictwie standardy jakościowe, sam w sobie nie przesądza, iż zamawiający może zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%.
Sposób uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane kosztów cyklu życia ma charakter indywidualny i jest zależny od konkretnego przedmiotu zamówienia, jego celu i warunków wykonania."
z lexa : "Fakt, iż dokumentacja projektowa, stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, określa stosowane w budownictwie standardy jakościowe, sam w sobie nie przesądza, iż zamawiający może zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%. Sposób uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane kosztów cyklu życia ma charakter indywidualny i jest zależny od konkretnego przedmiotu zamówienia, jego celu i warunków wykonania."
1
2016-09-07 09:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy