Forum


Powrót Czy JEDZ partnera może zostać podpisany tylko przez Lidera?

E.

Edyta .....

3

3 wspólników spółki cywilnej (osoby fizyczne) - 3 JEDZE i każdy podpisany przez Wykonawcę nr 1. Do oferty załączono pełnomocnictwo - pełnomocnikiem konsorcjum ustawiono wykonawcę nr 1 (Lider) wskazując, że jest on uprawniony również do podpisania Jedza.
3 wspólników spółki cywilnej (osoby fizyczne) - 3 JEDZE i każdy podpisany przez Wykonawcę nr 1. Do oferty załączono pełnomocnictwo - pełnomocnikiem konsorcjum ustawiono wykonawcę nr 1 (Lider) wskazując, że jest on uprawniony również do podpisania Jedza.
0
2018-10-29 23:07 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Oczywiście może być podpisany przez lidera, o ile oczywiście wprost wynika to z pełnomocnictwa. Jeżeli jest wprost wpisane że lidera upoważnia się do podpisywania Jedza swojego i wszystkich konsorcjantów to jak najbardziej.
Oczywiście może być podpisany przez lidera, o ile oczywiście wprost wynika to z pełnomocnictwa. Jeżeli jest wprost wpisane że lidera upoważnia się do podpisywania Jedza swojego i wszystkich konsorcjantów to jak najbardziej.
0
2018-10-30 08:09 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy