Forum


Powrót Szacowanie wartości zamówienia przy dwóch projektach

H.

Hubert .....

21

Dzień dobry, chciałbym się Państwa poradzić w następującej sprawie. Otóż Zamawiający podpisał pod koniec 2017 r. umowę na dofinansowanie (etap II), w której to m.in. były przewidziane zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (kilka ulic w różnych częściach miasta). Z racji zaistnienia wszystkich tożsamości oszacowano łącznie wartość wszystkich zamówień na kanalizację i postanowiono udzielać zamówienia w częściach z możliwością składania ofert częściowych (zamówienie podzielono na 6 części). Łączna wartość przekroczyła progi unijne. Pierwsze zamówienie zostało wszczęte na początku 2018 r., rozstrzygnięto 4 części, natomiast 2 części pozostały jeszcze do realizacji.

W między czasie okazało się, że zamawiający otrzymał kolejne dofinansowanie i została zawarta umowa na kolejny projekt (koniec kwietnia 2018 r. - etap III), która to również przewiduje budowę kanalizacji w kilku ulicach miasta.
Jak teraz powinno się oszacować prawidłowo wartość zamówienia, tzn.:
1) czy oddzielnie oszacować wartość kanalizacji dla kolejnego projektu (etap III) od wartości tych zamówień, które pozostały do realizacji z etapu II ?
2) czy należy wartość szacunkową dla kanalizacji z etapu III zsumować z wartością tylko tych dwóch zamówień, które pozostały do realizacji z etapu II
- czy zsumować z łączną wartością wszystkich 6 części z etapu II ?
Dzień dobry, chciałbym się Państwa poradzić w następującej sprawie. Otóż Zamawiający podpisał pod koniec 2017 r. umowę na dofinansowanie (etap II), w której to m.in. były przewidziane zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (kilka ulic w różnych częściach miasta). Z racji zaistnienia wszystkich tożsamości oszacowano łącznie wartość wszystkich zamówień na kanalizację i postanowiono udzielać zamówienia w częściach z możliwością składania ofert częściowych (zamówienie podzielono na 6 części). Łączna wartość przekroczyła progi unijne. Pierwsze zamówienie zostało wszczęte na początku 2018 r., rozstrzygnięto 4 części, natomiast 2 części pozostały jeszcze do realizacji. W między czasie okazało się, że zamawiający otrzymał kolejne dofinansowanie i została zawarta umowa na kolejny projekt (koniec kwietnia 2018 r. - etap III), która to również przewiduje budowę kanalizacji w kilku ulicach miasta. Jak teraz powinno się oszacować prawidłowo wartość zamówienia, tzn.: 1) czy oddzielnie oszacować wartość kanalizacji dla kolejnego projektu (etap III) od wartości tych zamówień, które pozostały do realizacji z etapu II ? 2) czy należy wartość szacunkową dla kanalizacji z etapu III zsumować z wartością tylko tych dwóch zamówień, które pozostały do realizacji z etapu II - czy zsumować z łączną wartością wszystkich 6 części z etapu II ?
0
2018-10-31 14:35 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

W mej ocenie ważną okolicznością jest ustalenie czy wcześniej przeprowadzone postępowanie było z podziałem na części z czego nie wszystkie przeprowadzono czy też z możliwościa składnaia ofert częściowych i po przeprowadzonej procedurze wobec dwóch części nie zawarto umowy. To nie jest to samo mozliwość składania ofert częściowych i podział zamówienia na części. Jesli było jedno postepowanie w ramach II etapu z mozliwościa składnia ofert częściowych na 6 części (zadań) i dwa z nich nie rozstrzygnięto ale były poddane procedurze, wówczas wartość tych postepowan nierozstrzygnietych które nalezy powórzyc połączyłabym z wartościa nowego zadania zawartego w etapie III. Podobnie będzie jęśli postepowanie w ramach II etapu zostało podzielone na części, przeprowadzono procedury w na cały zakres, ale na 2 części postepowań nie rozstrzygnięto. Natomiast jesli w postępowaniu z podziałem na części do chwili obecnej na dwie części nie wszczęto postepowania to ich wartości nie liczyłabym w ramach III etapu ponieważ stanowią wartość zamówienia liczonego w ramach II etapu który nie był w pełnym zakresie przeprowadzony tym samym nie jest skończony. Na pewno nie należy łaczyc całych wartości etapu II i III.
W mej ocenie ważną okolicznością jest ustalenie czy wcześniej przeprowadzone postępowanie było z podziałem na części z czego nie wszystkie przeprowadzono czy też z możliwościa składnaia ofert częściowych i po przeprowadzonej procedurze wobec dwóch części nie zawarto umowy. To nie jest to samo mozliwość składania ofert częściowych i podział zamówienia na części. Jesli było jedno postepowanie w ramach II etapu z mozliwościa składnia ofert częściowych na 6 części (zadań) i dwa z nich nie rozstrzygnięto ale były poddane procedurze, wówczas wartość tych postepowan nierozstrzygnietych które nalezy powórzyc połączyłabym z wartościa nowego zadania zawartego w etapie III. Podobnie będzie jęśli postepowanie w ramach II etapu zostało podzielone na części, przeprowadzono procedury w na cały zakres, ale na 2 części postepowań nie rozstrzygnięto. Natomiast jesli w postępowaniu z podziałem na części do chwili obecnej na dwie części nie wszczęto postepowania to ich wartości nie liczyłabym w ramach III etapu ponieważ stanowią wartość zamówienia liczonego w ramach II etapu który nie był w pełnym zakresie przeprowadzony tym samym nie jest skończony. Na pewno nie należy łaczyc całych wartości etapu II i III.
0
2018-11-02 09:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy