Forum


Powrót zwrot wadium

D.

Danuta .....

14

Witam
jeden z wykonawców nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jego oferta została odrzucona, ale wyboru oferty nie dokonano. Czy aby zwrócić mu wadium muszę dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej?
Witam jeden z wykonawców nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jego oferta została odrzucona, ale wyboru oferty nie dokonano. Czy aby zwrócić mu wadium muszę dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej?
0
2018-11-02 11:51 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Dokładnie, należy zwrócić wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej (lub unieważnieniu postępowania)
Dokładnie, należy zwrócić wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej (lub unieważnieniu postępowania)
0
2018-11-02 13:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy