Forum


Powrót Referencje

K.

Katarzyna .....

26

Wykonawca na potwierdzenie wykonanych dostaw załączył protokoły zdawczo-odbiorcze pojazdów. Oczywiście w treści protokołów jest, że dostarczone pojazdy spełniały wymagania siwz oraz zostały odebrane w terminie, bez żadnych uwag. Czy mogę uznać te dokumenty zamiast referencji?
Wykonawca na potwierdzenie wykonanych dostaw załączył protokoły zdawczo-odbiorcze pojazdów. Oczywiście w treści protokołów jest, że dostarczone pojazdy spełniały wymagania siwz oraz zostały odebrane w terminie, bez żadnych uwag. Czy mogę uznać te dokumenty zamiast referencji?
0
2018-11-06 07:27 0

A.

Andrzej .....

1

Protokół odbioru to dowód, o którym mowa w rozp. w sprawie dokumentów. Także można uznać.
Protokół odbioru to dowód, o którym mowa w rozp. w sprawie dokumentów. Także można uznać.
0
2018-11-06 07:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy