Forum


Powrót Referencje wystawione przez odbiorce zamiast przez zamawiajacego.

R.

Robert .....

7

Szanowni,
Czy referencje na dostawy podpisane/wystawione przez odbiorce ( np. żłobek/szkoła), który nie był stroną umowy, są poprawne?
Zamawiającym była Gmina ale referencje wystawione przez odbiorce.
Czy jest to powód podważenia tych referencji?
Szanowni, Czy referencje na dostawy podpisane/wystawione przez odbiorce ( np. żłobek/szkoła), który nie był stroną umowy, są poprawne? Zamawiającym była Gmina ale referencje wystawione przez odbiorce. Czy jest to powód podważenia tych referencji?
0
2018-11-06 14:08 0

A.

Anna .....

26

Według Rozporządzenia w sprawie dokumentów "dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane". Żłobek/przedszkole nie był stroną umowy a jedynie to miejsce dostawy. Nie zna wszystkich warunków zawartej umowy, więc nie będzie w stanie potwierdzić jej należytego wykonania.
Według Rozporządzenia w sprawie dokumentów "dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane". Żłobek/przedszkole nie był stroną umowy a jedynie to miejsce dostawy. Nie zna wszystkich warunków zawartej umowy, więc nie będzie w stanie potwierdzić jej należytego wykonania.
0
2018-11-06 14:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy