Forum


Powrót Elektronizacja zamówień - oryginał/kopia dokumentu elektronicznego

H.

Hubert .....

21

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie od 18.10.2018 r. ,,elektronizacji" zamówień o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych, chciałem zapytać o kwestie oryginalności/kopii dokumentu elektronicznego, ponieważ mam kilka wątpliwości.
Załóżmy:
Przykład 1. Zamawiający przygotował Formularz ofertowy (w wersji word) jako załącznik do SIWZ. Wykonawca go pobiera, wypełnia na swoim komputerze (również w wordzie), zapisuje jako plik .PDF i tak zapisany plik podpisuje swoim podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu przesyła go zamawiającemu (za pośrednictwem platformy zakupowej).
Czy w takiej sytuacji mówimy o ofercie elektronicznej, która została złożona w oryginale (prawidłowo)?

Przykład 2. Zamawiający przygotował Formularz ofertowy (w wersji word) jako załącznik do SIWZ, Wykonawca go pobrał, wydrukował, wypełnił ręcznie, następnie go zeskanował tym samym tworząc plik .PDF i tak stworzony plik podpisał swoim podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem. Tak stworzony plik przesłał zamawiającemu (za pośr. platformy).
Czy w takiej sytuacji nadal będziemy mieli do czynienia z oryginałem oferty elektronicznej (złożonej prawidłowo), czy będzie to już kopia (złożona nieprawidłowo) ?

Przykład 3. Zamawiający przygotował Formularz ofertowy (w wersji word) jako załącznik do SIWZ. Wykonawca go pobrał, wypełnił na swoim komputerze ( w wordzie), następnie wydrukował i zeskanował tworząc plik .PDF. Tak stworzony plik dopiero podpisał podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem, a następnie go przesłał zamawiającemu (za pośr. platformy).
Czy w takiej sytuacji nadal będziemy mieli do czynienia z oryginałem oferty elektronicznej (złożonej prawidłowo), czy będzie to już kopia (złożona nieprawidłowo) ?

Bardzo proszę o pomoc.
Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie od 18.10.2018 r. ,,elektronizacji" zamówień o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych, chciałem zapytać o kwestie oryginalności/kopii dokumentu elektronicznego, ponieważ mam kilka wątpliwości. Załóżmy: Przykład 1. Zamawiający przygotował Formularz ofertowy (w wersji word) jako załącznik do SIWZ. Wykonawca go pobiera, wypełnia na swoim komputerze (również w wordzie), zapisuje jako plik .PDF i tak zapisany plik podpisuje swoim podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu przesyła go zamawiającemu (za pośrednictwem platformy zakupowej). Czy w takiej sytuacji mówimy o ofercie elektronicznej, która została złożona w oryginale (prawidłowo)? Przykład 2. Zamawiający przygotował Formularz ofertowy (w wersji word) jako załącznik do SIWZ, Wykonawca go pobrał, wydrukował, wypełnił ręcznie, następnie go zeskanował tym samym tworząc plik .PDF i tak stworzony plik podpisał swoim podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem. Tak stworzony plik przesłał zamawiającemu (za pośr. platformy). Czy w takiej sytuacji nadal będziemy mieli do czynienia z oryginałem oferty elektronicznej (złożonej prawidłowo), czy będzie to już kopia (złożona nieprawidłowo) ? Przykład 3. Zamawiający przygotował Formularz ofertowy (w wersji word) jako załącznik do SIWZ. Wykonawca go pobrał, wypełnił na swoim komputerze ( w wordzie), następnie wydrukował i zeskanował tworząc plik .PDF. Tak stworzony plik dopiero podpisał podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem, a następnie go przesłał zamawiającemu (za pośr. platformy). Czy w takiej sytuacji nadal będziemy mieli do czynienia z oryginałem oferty elektronicznej (złożonej prawidłowo), czy będzie to już kopia (złożona nieprawidłowo) ? Bardzo proszę o pomoc.
0
2018-11-06 16:04 0

J.

Joanna .....

68

Opisał Pan wszystkie możliwe sytuacje i wg mnie wszystkie spełniają wymóg składania ofert w nowej odsłonie. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Opisał Pan wszystkie możliwe sytuacje i wg mnie wszystkie spełniają wymóg składania ofert w nowej odsłonie. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
0
2018-11-07 09:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy