Forum


Powrót Podmiot trzeci ?

A.

Anna .....

0

W PN wykonawca (konsorcjum2 firm) przedłożył wykaz dostaw z którego wynika(a raczej z przedłożonych referencji), że dostawy te wykonała trzecia inna firma, nie będąca czynnym uczestnikiem postępowania. W ofercie wykonawca nie złożył pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do użyczenia doświadczenia, a jedynie złożył wyjaśnienie, że zawarł z tym wykonawcę umowę dzierżawy przedsiębiorstwa i tyle. Dodatkowo w innych dokumentach tez pojawia się nazwa firmy tegoż \"podmiotu trzeciego\" Czy umowa dzierżawy jest formą zbycia przedsiębiorstwa? Mam zamiar wezwać ich do przedłożenia tej umowy dzierżawy, która też powinna mieć określoną formę. Podejrzewam też \"delikatne\" jakieś matactwo.
W PN wykonawca (konsorcjum2 firm) przedłożył wykaz dostaw z którego wynika(a raczej z przedłożonych referencji), że dostawy te wykonała trzecia inna firma, nie będąca czynnym uczestnikiem postępowania. W ofercie wykonawca nie złożył pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do użyczenia doświadczenia, a jedynie złożył wyjaśnienie, że zawarł z tym wykonawcę umowę dzierżawy przedsiębiorstwa i tyle. Dodatkowo w innych dokumentach tez pojawia się nazwa firmy tegoż \"podmiotu trzeciego\" Czy umowa dzierżawy jest formą zbycia przedsiębiorstwa? Mam zamiar wezwać ich do przedłożenia tej umowy dzierżawy, która też powinna mieć określoną formę. Podejrzewam też \"delikatne\" jakieś matactwo.
1
2016-09-07 12:18 0

M.

Marta .....

27

Pierwszy raz się z tym spotykam... Czytałam o dzierżawieniu przedsiębiorstw, w wyniku czego można czerpać z ich zasobów, ale nie do końca się zgadzam, że doświadczenie staje się automatycznie zasobem wykonawcy. Trzeba sprawdzić umowę (musi być zawarta przed notariuszem) - czy zawiera klauzulę dotyczącą niematerialnych środków przedsiębiorstwa.
Pierwszy raz się z tym spotykam... Czytałam o dzierżawieniu przedsiębiorstw, w wyniku czego można czerpać z ich zasobów, ale nie do końca się zgadzam, że doświadczenie staje się automatycznie zasobem wykonawcy. Trzeba sprawdzić umowę (musi być zawarta przed notariuszem) - czy zawiera klauzulę dotyczącą niematerialnych środków przedsiębiorstwa.
1
2016-09-07 13:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy