Forum


Powrót wartość Polisy ubezpieczeniowej w innej walucie

K.

Katarzyna .....

1

Witam, jeśli wysokość sumy gwarancyjnej w Polisie określona jest w dolarach, a zamawiający nie przewidział w SIWZ zapisu, że przeliczy wysokość wyrażoną w polisie w obcej walucie po kursie NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu, co powinien dalej zrobić?
Witam, jeśli wysokość sumy gwarancyjnej w Polisie określona jest w dolarach, a zamawiający nie przewidział w SIWZ zapisu, że przeliczy wysokość wyrażoną w polisie w obcej walucie po kursie NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu, co powinien dalej zrobić?
0
2018-11-07 13:48 0

J.

Joanna .....

68

Dopilnować by w treści gwarancji znalazło się stosowne odniesienie. Myślę, że jest to możliwe ponieważ często otrzymuję taki dokument z treścią do do akceptacji :) Czy chodzi o wadium czy o zabezpieczenie n.wyk.u.?
Dopilnować by w treści gwarancji znalazło się stosowne odniesienie. Myślę, że jest to możliwe ponieważ często otrzymuję taki dokument z treścią do do akceptacji :) Czy chodzi o wadium czy o zabezpieczenie n.wyk.u.?
0
2018-11-07 14:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy