Forum


Powrót Przetarg na udzielenie kredytu - brak harmonogramu

K.

Katarzyna .....

7

Witam,
Przeprowadzamy przetarg na zaciągnięcie kredytu długoterminowego, jednym z elementów formularza ofertowego był harmonogram spłat. Wykonawca winien był go wypełnić kwotami wymaganymi w poszczególnych miesiącach i latach, ale tego nie zrobił.
Czy w tej sytuacji zamawiający powinien odrzucić ofertę, jako niezgodną ze specyfikacją bo do wezwania do uzupełnienia chyba nie ma podstawy?
Witam, Przeprowadzamy przetarg na zaciągnięcie kredytu długoterminowego, jednym z elementów formularza ofertowego był harmonogram spłat. Wykonawca winien był go wypełnić kwotami wymaganymi w poszczególnych miesiącach i latach, ale tego nie zrobił. Czy w tej sytuacji zamawiający powinien odrzucić ofertę, jako niezgodną ze specyfikacją bo do wezwania do uzupełnienia chyba nie ma podstawy?
0
2018-11-07 15:43 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Jeżeli elementem składowym oferty był harmonogram spłat i zostało to w siwz wskazane no to do odrzucenia, gdyż miałoby to znaczenie przy ocenie zgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jego brak w ofercie oznacza naruszenie treści specyfikacji.
Jeżeli elementem składowym oferty był harmonogram spłat i zostało to w siwz wskazane no to do odrzucenia, gdyż miałoby to znaczenie przy ocenie zgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jego brak w ofercie oznacza naruszenie treści specyfikacji.
0
2018-11-07 21:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy