Forum


Powrót Koniec okresu związania ofertą a wybór najkorzystniejszej oferty

A.

Alicja .....

47

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Został zrobiony ranking ofert, ale nie został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, który uzyskał najwyższą ilość punktów został wezwany do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 pzp i złożył wymagane dokumenty. Ponieważ było to pod koniec okresu związania ofertą wykonawca samodzielnie przedłużył okres związania o kolejne 30 dni (wadium nie było), a zamawiający nie wysłał wezwania o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą do pozostałych wykonawców. Wybór najkorzystniejszej oferty następuje po upływie pierwotnego okresu związania ofertą. Jak potraktować pozostałe oferty - czy je odrzucić na podstawie 89 ust. 1 pkt 7a pzp czy też nic z nimi nie robić. Orzecznictwo KIO jest tutaj niejednolite, czy ktoś zna może najnowsze wyroki KIO? - zwłaszcza w odniesieniu do orzeczenia TSUE z 13 lipca 2017 r. Czy w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wysyłanej do wykonawców podawać ilości punktów jakie uzyskały poszczególne oferty w rankingu?
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Został zrobiony ranking ofert, ale nie został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, który uzyskał najwyższą ilość punktów został wezwany do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 pzp i złożył wymagane dokumenty. Ponieważ było to pod koniec okresu związania ofertą wykonawca samodzielnie przedłużył okres związania o kolejne 30 dni (wadium nie było), a zamawiający nie wysłał wezwania o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą do pozostałych wykonawców. Wybór najkorzystniejszej oferty następuje po upływie pierwotnego okresu związania ofertą. Jak potraktować pozostałe oferty - czy je odrzucić na podstawie 89 ust. 1 pkt 7a pzp czy też nic z nimi nie robić. Orzecznictwo KIO jest tutaj niejednolite, czy ktoś zna może najnowsze wyroki KIO? - zwłaszcza w odniesieniu do orzeczenia TSUE z 13 lipca 2017 r. Czy w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wysyłanej do wykonawców podawać ilości punktów jakie uzyskały poszczególne oferty w rankingu?
0
2018-11-08 11:58 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

To orzeczenie TSUE i stanowisko UZP było dyskutowane na ostatnim Forum. Wybór oferty - w okresie związania ofertą. Umowa - jeżeli minie okres związania ofertą a wykonawca wciąż jest zainteresowany podpisaniem umowy to nie ma przeszkód, żeby umowę podpisać.
No cóż, Zamawiający jednak powinien przypilnować, żeby wszystkie oferty były z TZO do wyboru tej najkorzystniejszej.
To orzeczenie TSUE i stanowisko UZP było dyskutowane na ostatnim Forum. Wybór oferty - w okresie związania ofertą. Umowa - jeżeli minie okres związania ofertą a wykonawca wciąż jest zainteresowany podpisaniem umowy to nie ma przeszkód, żeby umowę podpisać. No cóż, Zamawiający jednak powinien przypilnować, żeby wszystkie oferty były z TZO do wyboru tej najkorzystniejszej.
0
2018-11-08 19:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy