Forum


Powrót Polisa OC udostępniona przez podmiot trzeci

W.

Wiesława .....

2

Jeżeli Wykonawca w przetargu nieograniczonym polega na zasobach podmiotu trzeciego w zakresie polisy OC, czy podmiot użyczający musi być podwykonawcą.?Jeżeli tak to co podmiot użyczający polisę ma wpisać w zobowiązaniu w poszczególnych punktach ?
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą
Jeżeli Wykonawca w przetargu nieograniczonym polega na zasobach podmiotu trzeciego w zakresie polisy OC, czy podmiot użyczający musi być podwykonawcą.?Jeżeli tak to co podmiot użyczający polisę ma wpisać w zobowiązaniu w poszczególnych punktach ? a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą
0
2018-11-08 13:49 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Poczytaj wyrok KIO 863/15 i KIO 2931/13, bo jest trochę zamieszania z udostępnieniem akurat tego potencjału.
oraz Kio 1823/15, i 1829/15
1. Polisa została uznana, ponieważ podmiot udostępniający polisę jest również podwykonawcą - to wskazuje, że taki podmiot powinien być podwykonawcą, ponieważ polisa jest wystawiona na niego i czynności/zadania przez niego realizowane a objęte OC.
Poczytaj wyrok KIO 863/15 i KIO 2931/13, bo jest trochę zamieszania z udostępnieniem akurat tego potencjału. oraz Kio 1823/15, i 1829/15 1. Polisa została uznana, ponieważ podmiot udostępniający polisę jest również podwykonawcą - to wskazuje, że taki podmiot powinien być podwykonawcą, ponieważ polisa jest wystawiona na niego i czynności/zadania przez niego realizowane a objęte OC.
0
2018-11-08 19:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy