Forum


Powrót Aktualizacja wartości zamówienia powtarzającego

A.

Alicja .....

47

Przedmiotem zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony) były roboty budowlanego polegające na termomodernizacji budynków w miejscowości X i Y (zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych) natomiast przedmiotem zamówienia powtarzającego udzielonego w trybie z wolnej ręki termomodernizacja budynku w miejscowości Z. Ogólnie projekt ma nazwę "Termomodernizacja budynków ............" bez podawania lokalizacji budynków. Ze względu na możliwości finansowe oraz techniczne w przetargu ujęto dwa obiekty natomiast roboty w trzecim obiekcie były uzależnione od środków finansowych. W ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ opisano, że planuje się udzielić zamówienia z wolnej ręki na realizację robót w obiekcie w miejscowości Z. Przy ustalaniu wartości szacunkowej w lipcu 2017 r. zamawiający uwzględnił wartość robót we wszystkich trzech obiektach, w tym wartość zamówienia powtarzającego na kwotę blisko 900.000,00 PLN (wszystko zostało ustalone na podstawie kosztorysów inwestorskich). Natomiast decyzja o udzieleniu zamówienia powtarzającego zapadła w kwietniu 2018 r. i przed udzieleniem zamówienia z wolnej ręki została dokonana aktualizacja kosztorysu i aktualna wartość szacunkowa dla tego samego zakresu już była inna (ok. 1.200.000,00PLN). Zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych a Urząd Marszałkowski zarzuca zamawiającemu obecnie zmianę wartości szacunkowej zamówienia. Zarówno poprzednio jak i obecnie nie została wartość szacunkowa nie przekracza progu unijnego. UM przyczepił się, do zapisów o wartości szacunkowej zamówienia w protokole postępowania z przetargu nieograniczonego i w protokole postępowania z wolnej ręki, że są inne kwoty i że tym samym został zmienionych zakres (bo wyższa kwota). Jak to wszystko ma się ma do art. 35 ust. ust. 1 i 2 pzp, gdzie wręcz nakłada się na zamawiającego obowiązek aktualizacji wartości szacunkowej. Czy ktoś miał podobny przypadek albo może zna jakieś orzecznictwo w tym zakresie bo UM grozi sankcjami w postaci korekty i to dość znacznej.
Przedmiotem zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony) były roboty budowlanego polegające na termomodernizacji budynków w miejscowości X i Y (zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych) natomiast przedmiotem zamówienia powtarzającego udzielonego w trybie z wolnej ręki termomodernizacja budynku w miejscowości Z. Ogólnie projekt ma nazwę "Termomodernizacja budynków ............" bez podawania lokalizacji budynków. Ze względu na możliwości finansowe oraz techniczne w przetargu ujęto dwa obiekty natomiast roboty w trzecim obiekcie były uzależnione od środków finansowych. W ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ opisano, że planuje się udzielić zamówienia z wolnej ręki na realizację robót w obiekcie w miejscowości Z. Przy ustalaniu wartości szacunkowej w lipcu 2017 r. zamawiający uwzględnił wartość robót we wszystkich trzech obiektach, w tym wartość zamówienia powtarzającego na kwotę blisko 900.000,00 PLN (wszystko zostało ustalone na podstawie kosztorysów inwestorskich). Natomiast decyzja o udzieleniu zamówienia powtarzającego zapadła w kwietniu 2018 r. i przed udzieleniem zamówienia z wolnej ręki została dokonana aktualizacja kosztorysu i aktualna wartość szacunkowa dla tego samego zakresu już była inna (ok. 1.200.000,00PLN). Zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych a Urząd Marszałkowski zarzuca zamawiającemu obecnie zmianę wartości szacunkowej zamówienia. Zarówno poprzednio jak i obecnie nie została wartość szacunkowa nie przekracza progu unijnego. UM przyczepił się, do zapisów o wartości szacunkowej zamówienia w protokole postępowania z przetargu nieograniczonego i w protokole postępowania z wolnej ręki, że są inne kwoty i że tym samym został zmienionych zakres (bo wyższa kwota). Jak to wszystko ma się ma do art. 35 ust. ust. 1 i 2 pzp, gdzie wręcz nakłada się na zamawiającego obowiązek aktualizacji wartości szacunkowej. Czy ktoś miał podobny przypadek albo może zna jakieś orzecznictwo w tym zakresie bo UM grozi sankcjami w postaci korekty i to dość znacznej.
0
2018-11-08 17:31 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Tak, ale wiele lat wstecz. Kontrola z UM kompletnie nie rozumiała jak liczyć 3/6 miesięcy przed wszczęciem postępowania. Musieliśmy im wskazać i przeczytać art. z ustawy i rozrysować.
Wskazałabym, że postępowanie jest prowadzone w trybie zgodnym i wynikającym z kwoty szacunkowej, z podkreśleniem, że zakres RB nie został zmieniony w stosunku do pierwotnego kosztorysu oraz, że zgodnie z ustawą (art) Zamawiający jest zobligowany do oszacowania wartości zamówienia na RB w takim a takim okresie przed wszczęciem postępowania. Domyślam się, że te wyższe kwoty wynikają ze zmian na rynku i cen, które bardzo wzrosły w okresie ostatniego roku.
Tak, ale wiele lat wstecz. Kontrola z UM kompletnie nie rozumiała jak liczyć 3/6 miesięcy przed wszczęciem postępowania. Musieliśmy im wskazać i przeczytać art. z ustawy i rozrysować. Wskazałabym, że postępowanie jest prowadzone w trybie zgodnym i wynikającym z kwoty szacunkowej, z podkreśleniem, że zakres RB nie został zmieniony w stosunku do pierwotnego kosztorysu oraz, że zgodnie z ustawą (art) Zamawiający jest zobligowany do oszacowania wartości zamówienia na RB w takim a takim okresie przed wszczęciem postępowania. Domyślam się, że te wyższe kwoty wynikają ze zmian na rynku i cen, które bardzo wzrosły w okresie ostatniego roku.
0
2018-11-08 18:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy