Forum


Powrót Zbyt wysokie wadium.

R.

Romana .....

3

Przetarg nieograniczony wymóg wniesienia wadium Zamawiający zażądał zbyt wysokiego wadium (5000) wprowadził modyfikacje do postępowania i obniżył kwotę wadium do 3% wartości zamówienia (3500). Mimo ogłoszonej modyfikacji jeden z wykonawców wpłacił jednak wyższą kwotę wadium. Czy należy zwrócić niezwłocznie różnice tj 1500 zł. Czy dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zwrócić całość kwoty łącznie 5000 zł wraz z odsetkami od tej kwoty?
Przetarg nieograniczony wymóg wniesienia wadium Zamawiający zażądał zbyt wysokiego wadium (5000) wprowadził modyfikacje do postępowania i obniżył kwotę wadium do 3% wartości zamówienia (3500). Mimo ogłoszonej modyfikacji jeden z wykonawców wpłacił jednak wyższą kwotę wadium. Czy należy zwrócić niezwłocznie różnice tj 1500 zł. Czy dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zwrócić całość kwoty łącznie 5000 zł wraz z odsetkami od tej kwoty?
0
2018-11-09 09:24 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 437

Oczywiście przepis zaden przepis takiej sprawy nie rozstrzyga. W mej ocenie nalezy zwrócić część wadium - jesli jest podzielne (pieniądz) ponad kwote prawidłowo ustaloną nie czekając na koniec postepowania
Oczywiście przepis zaden przepis takiej sprawy nie rozstrzyga. W mej ocenie nalezy zwrócić część wadium - jesli jest podzielne (pieniądz) ponad kwote prawidłowo ustaloną nie czekając na koniec postepowania
0
2018-11-09 09:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy