Forum


Powrót art 12a ust 2 pkt 1) - zmiana TSO o 15 dni

R.

Renata .....

24

Czy te 15 dni o które w przypadku wprowadzenia zmian istotnych trzeba przedlużyć TSO obowiązują już we wszystkich postępowaniach? zatrzymałam się na 22 dniach i nie widzę tego w przepisach przejściowych. Myślałam ze to wchodzi dla postępowań wszczętych po 18.10.2018r. ale chyba już obowiązuje, tylko od kiedy?
Czy te 15 dni o które w przypadku wprowadzenia zmian istotnych trzeba przedlużyć TSO obowiązują już we wszystkich postępowaniach? zatrzymałam się na 22 dniach i nie widzę tego w przepisach przejściowych. Myślałam ze to wchodzi dla postępowań wszczętych po 18.10.2018r. ale chyba już obowiązuje, tylko od kiedy?
0
2018-11-09 11:20 0

A.

Anna .....

16

Art. 12a. ust. 2 pkt 1 - USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw
Art. 12a. ust. 2 pkt 1 - USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
0
2018-11-09 11:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy