Forum


Powrót zmiana istota czy nie istotna w umowie

A.

Anna .....

Fachowiec 131

umowa na robotę budowlaną. 3 etapy realizacji zamówienia, z tym, że w I etapie wykonawca zobowiązany jest w ramach pierwszego etapu do dnia 07 grudnia br. wykonać roboty budowlane na kwotę powiedzmy 2 mln zł. Taki zapis w SIWZ jest tylko w umowie, która jest integralną częścią SIWZ. Wzór harmonogramu (i z tą kwotą była wstawiona tam) jako załącznik do SIWZ. Harmonogram oczywiście miał być dostarczony po podpisaniu umowy w ciągu 20 dni. Czy mogę zmienić kwotę, jaką wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach I etapu realizacji umowy nie mając zapisów w umowie odnośnie zmiany kwoty?
umowa na robotę budowlaną. 3 etapy realizacji zamówienia, z tym, że w I etapie wykonawca zobowiązany jest w ramach pierwszego etapu do dnia 07 grudnia br. wykonać roboty budowlane na kwotę powiedzmy 2 mln zł. Taki zapis w SIWZ jest tylko w umowie, która jest integralną częścią SIWZ. Wzór harmonogramu (i z tą kwotą była wstawiona tam) jako załącznik do SIWZ. Harmonogram oczywiście miał być dostarczony po podpisaniu umowy w ciągu 20 dni. Czy mogę zmienić kwotę, jaką wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach I etapu realizacji umowy nie mając zapisów w umowie odnośnie zmiany kwoty?
0
2018-11-13 14:46 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Jak zmiana nie została przewidziana we wzorze umowy, ani nie mieści się w zmianach art. 144 ust. 2-6 to raczej nie ma szans.
Jak zmiana nie została przewidziana we wzorze umowy, ani nie mieści się w zmianach art. 144 ust. 2-6 to raczej nie ma szans.
0
2018-11-13 15:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy