Forum


Powrót dokumenty i oświadczenia składane do oferty

A.

Anna .....

30

Witam,
Jakie zapisy do SIWZ PONIŻEJ PROGU (po nowelizacji z dnia 18 października ustawy pzp oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018r.) odnośnie dokumentów i oświadczenia z art. 25 ust.1 składane do oferty - dotyczy formy składania w oryginale czy kopii ???? Czytam i nic nie rozumiem ... Podpowiedzcie proszę ...
Witam, Jakie zapisy do SIWZ PONIŻEJ PROGU (po nowelizacji z dnia 18 października ustawy pzp oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018r.) odnośnie dokumentów i oświadczenia z art. 25 ust.1 składane do oferty - dotyczy formy składania w oryginale czy kopii ???? Czytam i nic nie rozumiem ... Podpowiedzcie proszę ...
0
2018-11-14 13:19 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Oświadczenia składane na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, w przetargach krajowych, są składane w oryginale.
Rozporządzenie porządkuje dokumenty składane w przetargach powyżej progu, prowadzonych elektronicznie. Chyba, że takowe postępowanie prowadzisz.
Oświadczenia składane na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, w przetargach krajowych, są składane w oryginale. Rozporządzenie porządkuje dokumenty składane w przetargach powyżej progu, prowadzonych elektronicznie. Chyba, że takowe postępowanie prowadzisz.
0
2018-11-14 13:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy