Forum


Powrót Wykaz urządzeń kluczowych

H.

Hubert .....

21

Dzień dobry. Przygotowujemy przetarg na robotę budowlaną powyżej progów UE. Dział merytoryczny wymaga, aby wraz z ofertą wykonawcy złożyli wykaz urządzeń kluczowych, do którego mają załączyć np. opisy, karty katalogowe. Czy wykonawcy mają złożyć te opisy, karty katalogowe wraz z ofertą, czy powinniśmy postawić warunek udziału w postępowaniu i wymagać kart katalogowych, opisów jedynie od wykonawcy ocenionego najwyżej ?
Dzień dobry. Przygotowujemy przetarg na robotę budowlaną powyżej progów UE. Dział merytoryczny wymaga, aby wraz z ofertą wykonawcy złożyli wykaz urządzeń kluczowych, do którego mają załączyć np. opisy, karty katalogowe. Czy wykonawcy mają złożyć te opisy, karty katalogowe wraz z ofertą, czy powinniśmy postawić warunek udziału w postępowaniu i wymagać kart katalogowych, opisów jedynie od wykonawcy ocenionego najwyżej ?
0
2018-11-16 07:39 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Zapytałabym merytorycznych właśnie o to :) czy ma być to warunek - wykaz narzędzi/maszyn - wówczas wykonawcę z pozycją najwyższą w rankingu wezwiemy do złożenia dokumentów: wykazu wraz z podstawą do ich dysponowania. Zdarza się, że Zamawiający tutaj chce jeszcze jakiś materiałów, ale... to tylko poglądowo. Są to narzędzia/maszyny już używane i nie koniecznie karty katalogowe mogą być dostępne. Natomiast można w tabeli wykazu wstawić kolumnę na wpisanie np. modelu/producenta/rok produkcji a nawet innego parametru, którym narzędzie/maszyna musi się charakteryzować, żeby spełniała wymagania co do jakości RB.
Z ofertą nie składają nic :)
Jeżeli już chcemy jakieś opis/karty, zamiast wykazu (trochę dziwne wymaganie i raczej rzadko stosowane) to również od wykonawcy z pozycją najwyższą w rankingu. Wówczas Zamawiający musi w SIWZ opisać, co rozumie przez te kluczowe narzędzia/maszyny i jakie główne parametry/funkcje mają posiadać, które na etapie wezwanie, muszą być potwierdzone folderem czy kartą katalogową. W FO można wstawić tabelę z listą "tych kluczowych" i opisem wymagań - niech nam to Wykonawca podpisze z ofertą. Często też pod taką tabelą jest miejsce (punkt to opisu/tabelka itp) dla wpisania parametrów lub rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego - jeżeli wykonawca zaoferuje "równoważność" i wpisze parametr/funkcję, to na etapie wezwań materiałami potwierdzi oferowane rozwiązanie równoważne.
Zapytałabym merytorycznych właśnie o to :) czy ma być to warunek - wykaz narzędzi/maszyn - wówczas wykonawcę z pozycją najwyższą w rankingu wezwiemy do złożenia dokumentów: wykazu wraz z podstawą do ich dysponowania. Zdarza się, że Zamawiający tutaj chce jeszcze jakiś materiałów, ale... to tylko poglądowo. Są to narzędzia/maszyny już używane i nie koniecznie karty katalogowe mogą być dostępne. Natomiast można w tabeli wykazu wstawić kolumnę na wpisanie np. modelu/producenta/rok produkcji a nawet innego parametru, którym narzędzie/maszyna musi się charakteryzować, żeby spełniała wymagania co do jakości RB. Z ofertą nie składają nic :) Jeżeli już chcemy jakieś opis/karty, zamiast wykazu (trochę dziwne wymaganie i raczej rzadko stosowane) to również od wykonawcy z pozycją najwyższą w rankingu. Wówczas Zamawiający musi w SIWZ opisać, co rozumie przez te kluczowe narzędzia/maszyny i jakie główne parametry/funkcje mają posiadać, które na etapie wezwanie, muszą być potwierdzone folderem czy kartą katalogową. W FO można wstawić tabelę z listą "tych kluczowych" i opisem wymagań - niech nam to Wykonawca podpisze z ofertą. Często też pod taką tabelą jest miejsce (punkt to opisu/tabelka itp) dla wpisania parametrów lub rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego - jeżeli wykonawca zaoferuje "równoważność" i wpisze parametr/funkcję, to na etapie wezwań materiałami potwierdzi oferowane rozwiązanie równoważne.
0
2018-11-16 07:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy