Forum


Powrót Symbol z JRWA - plan postępowań, sprawozdanie

E.

Ewa .....

0

Jaki symbol i hasło klasyfikacyjne z JRWA (instrukcja kancelaryjna) stosujecie Państwo - jako Gmina - do pism dot. planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, sprawozdania itp. ?
Jaki symbol i hasło klasyfikacyjne z JRWA (instrukcja kancelaryjna) stosujecie Państwo - jako Gmina - do pism dot. planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, sprawozdania itp. ?
0
2018-11-16 14:42 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania jasno stanowi że, sprawozdanie przekazuje się JEDYNIE drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, więc nie archiwizuje się tego w wersji papierowej. To samo dotyczy planów postępowań, mowa jest tylko w ustawie o stronie internetowej.
Ogólnie w ramach JRWA to zamówienia publiczne obejmują nr 270-272.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania jasno stanowi że, sprawozdanie przekazuje się JEDYNIE drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, więc nie archiwizuje się tego w wersji papierowej. To samo dotyczy planów postępowań, mowa jest tylko w ustawie o stronie internetowej. Ogólnie w ramach JRWA to zamówienia publiczne obejmują nr 270-272.
0
2018-11-16 22:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy