Forum


Powrót zwrot wadium - przetarg powyżej progu

A.

Anna .....

Fachowiec 114

Czy mogę zwrócić wadium Wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą? Dodam, że postępowanie na pewno jeszcze trochę potrwa i do wyboru oferty jest jeszcze daleko. Pytam, bo wiem, że zdania w tej kwestii są podzielone. Osobiście chciałabym zwrócić to wadium, bo kwota jest wysoka, ale nie mam się czym "podeprzeć".
Czy mogę zwrócić wadium Wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą? Dodam, że postępowanie na pewno jeszcze trochę potrwa i do wyboru oferty jest jeszcze daleko. Pytam, bo wiem, że zdania w tej kwestii są podzielone. Osobiście chciałabym zwrócić to wadium, bo kwota jest wysoka, ale nie mam się czym "podeprzeć".
0
2018-11-20 12:42 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wadium należy zwrócić wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem tego, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.Żaden z przepisów ustawy Pzp nie wskazuje na to, że wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wadium należy zwrócić w innym terminie niż wskazany powyżej.
Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wadium należy zwrócić wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem tego, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.Żaden z przepisów ustawy Pzp nie wskazuje na to, że wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wadium należy zwrócić w innym terminie niż wskazany powyżej.
0
2018-11-20 13:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy