Forum


Powrót Wynagrodzenie ryczałtowe - roboty budowlane

P.

Patrycja .....

2

Bardzo proszę o informację czy taki zapis do umowy jest prawidłowy w związku z wynagrodzeniem ryczałtowym w przetargu nieograniczonym na roboty budowalne. Rozliczenie platności
1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.
2. Dopuszcza się wystawiane faktur częściowych jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu (na koniec miesiąca) i suma wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wartości całości przedmiotu umowy określonej w § 6 pkt. 1.
3. Podstawą wystawienia faktury częściowej odbywać się będzie na podstawie co miesięcznych częściowych kosztorysów zrealizowanych prac wraz z potwierdzonymi protokołami odbioru częściowych robót potwierdzone przez inwestora, inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Bardzo proszę o informację czy taki zapis do umowy jest prawidłowy w związku z wynagrodzeniem ryczałtowym w przetargu nieograniczonym na roboty budowalne. Rozliczenie platności 1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. 2. Dopuszcza się wystawiane faktur częściowych jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu (na koniec miesiąca) i suma wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wartości całości przedmiotu umowy określonej w § 6 pkt. 1. 3. Podstawą wystawienia faktury częściowej odbywać się będzie na podstawie co miesięcznych częściowych kosztorysów zrealizowanych prac wraz z potwierdzonymi protokołami odbioru częściowych robót potwierdzone przez inwestora, inspektora nadzoru i kierownika budowy.
0
2018-11-20 18:08 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Co do zasady przy rozliczeniu ryczałtowym nie wymagamy kosztorysu. W jaki sposób ten "kosztorys" został opisany w SIWZ/umowie?
Co do zasady przy rozliczeniu ryczałtowym nie wymagamy kosztorysu. W jaki sposób ten "kosztorys" został opisany w SIWZ/umowie?
0
2018-11-21 07:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy