Forum


Powrót Jedz dotyczący podwykonawcy

M.

Małgorzata .....

41

art. 15a ust.5 pkt. 1 co to znaczy, że wykonawca na żądanie zamawiającego składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców..?
1. czy to znaczy, że dopiero jak zamawiający wezwie, czy od razu z ofertą ? ( w siwz jest napisane, że zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych...dotyczących podwykonawcy..na zasadach określonych w art. 22a Pzp
2. czy wystarczy wypełnić pole w jedzu (cz. D) o podwykonawcy czy złożyć całego jedza z informacjami o podwykonawcy?
3. kto podpisuje jedza, podwykonawca czy wykonawca?
art. 15a ust.5 pkt. 1 co to znaczy, że wykonawca na żądanie zamawiającego składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców..? 1. czy to znaczy, że dopiero jak zamawiający wezwie, czy od razu z ofertą ? ( w siwz jest napisane, że zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych...dotyczących podwykonawcy..na zasadach określonych w art. 22a Pzp 2. czy wystarczy wypełnić pole w jedzu (cz. D) o podwykonawcy czy złożyć całego jedza z informacjami o podwykonawcy? 3. kto podpisuje jedza, podwykonawca czy wykonawca?
0
2018-11-21 11:50 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Oświadczenia , w tym JEDZ są składane wraz z ofertą. Na wezwanie to już uzupełnienia.
Wykonawca w JEDZ wpisuje informacje o podmiotach trzecich i o podwykonawcach, jeżeli już wie że będzie korzystał z podwykonawcy (może nie znać nazwy wykonawcy).
Zgodnie z instrukcją:
podwykonawców
 dotyczy podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym wykonawca
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia;
 JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia, jeżeli takie badanie
zamawiający przewidział w ramach konkretnego postępowania;
 JEDZ podwykonawcy składa wykonawca, jeżeli zamawiający tego wymaga.
Oświadczenia , w tym JEDZ są składane wraz z ofertą. Na wezwanie to już uzupełnienia. Wykonawca w JEDZ wpisuje informacje o podmiotach trzecich i o podwykonawcach, jeżeli już wie że będzie korzystał z podwykonawcy (może nie znać nazwy wykonawcy). Zgodnie z instrukcją: podwykonawców  dotyczy podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia;  JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia, jeżeli takie badanie zamawiający przewidział w ramach konkretnego postępowania;  JEDZ podwykonawcy składa wykonawca, jeżeli zamawiający tego wymaga.
0
2018-11-21 13:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy