Forum


Powrót Tryb zamówienia - ZAPYTANIE O CENĘ - czy słusznie?

E.

Ewelina .....

0

Dzień dobry.
W ramach przetargu na Usługę gastronomiczną – catering, dostawa posiłków jednodaniowych, obiadów i podwieczorków dla podopiecznych Zespołu Ośrodków Wsparcia w ramach projektu gdzie Beneficjentem jest Gmina, a realizatorem Zespół Ośrodków Wsparcia zastosowano tryb zamówienia - ZAPYTANIE O CENĘ (Wartość zamówienia: 156 366,32 PLN, co stanowi równowartość 38 352,93 EUR). Uzasadnienie Beneficjenta w sprawie wyboru trybu postępowania: Usługa powszechnie dostępna o ustalonych standardach jakościowych – Art. 69 – 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zostało przesłane w dniu 26.01.2018 r. drogą elektroniczną (maile do wykonawców) i umieszczone na stronie BIP Zespołu Ośrodków Wsparcia. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Wykonawca, z którym została zawarta umowa, wyjaśnił, "[...] że art. 138o ust. 1 ustawy Pzp nie wyłącza możliwości zastosowania przez zamawiającego trybu zamówienia "Zapytania o cenę". Przemawia za tym użyty przez ustawodawcę w powołanym przepisie zwrot "może udzielić". Gdyby ustawodawca usługę dostarczania posiłków do kwoty nie przekraczającej równowartości wymienionych w art. 138g ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy zamierzał przyporządkować tylko do rozdziału 6 ( zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) treść przepisu art. 138o ust. 1 ustawy miała inne brzmienie, a mianowicie zawarty byłby w nim zwrot "udziela". Zespół Ośrodków Wsparcia nie miał i nadal nie ma wątpliwości, że obligatoryjnie rozdział 6 ustawy Pzp stosuje się tylko do zamówień społecznych jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwot wymienionych w art. 138g ust. 1 tej ustawy. W pozostałych przypadkach można stosować także inne tryby przewidziane ustawą. Na zastosowanie trybu zapytania o cenę przy dostawie posiłków zezwala Zespołowi art. 70 ustawy Pzp, bowiem owe usługi są powszechnie dostępne, o określonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy [...]".

Natomiast w projektach, w których Beneficjentem było Miasto , a realizatorem jeden z wydziałów, np. Wydział Oświaty stosowano w przypadku zamówień na usługi cateringowe art. 138o.
Czy w związku z powyższym Gmina/Zespół Ośrodków Wsparcia również powinna skorzystać z trybu zgodnie z art. 138o Ustawy Pzp?

Bardzo proszę o podpowiedzi.
Dzień dobry. W ramach przetargu na Usługę gastronomiczną – catering, dostawa posiłków jednodaniowych, obiadów i podwieczorków dla podopiecznych Zespołu Ośrodków Wsparcia w ramach projektu gdzie Beneficjentem jest Gmina, a realizatorem Zespół Ośrodków Wsparcia zastosowano tryb zamówienia - ZAPYTANIE O CENĘ (Wartość zamówienia: 156 366,32 PLN, co stanowi równowartość 38 352,93 EUR). Uzasadnienie Beneficjenta w sprawie wyboru trybu postępowania: Usługa powszechnie dostępna o ustalonych standardach jakościowych – Art. 69 – 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zostało przesłane w dniu 26.01.2018 r. drogą elektroniczną (maile do wykonawców) i umieszczone na stronie BIP Zespołu Ośrodków Wsparcia. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca, z którym została zawarta umowa, wyjaśnił, "[...] że art. 138o ust. 1 ustawy Pzp nie wyłącza możliwości zastosowania przez zamawiającego trybu zamówienia "Zapytania o cenę". Przemawia za tym użyty przez ustawodawcę w powołanym przepisie zwrot "może udzielić". Gdyby ustawodawca usługę dostarczania posiłków do kwoty nie przekraczającej równowartości wymienionych w art. 138g ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy zamierzał przyporządkować tylko do rozdziału 6 ( zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) treść przepisu art. 138o ust. 1 ustawy miała inne brzmienie, a mianowicie zawarty byłby w nim zwrot "udziela". Zespół Ośrodków Wsparcia nie miał i nadal nie ma wątpliwości, że obligatoryjnie rozdział 6 ustawy Pzp stosuje się tylko do zamówień społecznych jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwot wymienionych w art. 138g ust. 1 tej ustawy. W pozostałych przypadkach można stosować także inne tryby przewidziane ustawą. Na zastosowanie trybu zapytania o cenę przy dostawie posiłków zezwala Zespołowi art. 70 ustawy Pzp, bowiem owe usługi są powszechnie dostępne, o określonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy [...]". Natomiast w projektach, w których Beneficjentem było Miasto , a realizatorem jeden z wydziałów, np. Wydział Oświaty stosowano w przypadku zamówień na usługi cateringowe art. 138o. Czy w związku z powyższym Gmina/Zespół Ośrodków Wsparcia również powinna skorzystać z trybu zgodnie z art. 138o Ustawy Pzp? Bardzo proszę o podpowiedzi.
0
2018-11-23 14:21 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Raczej należało zastosować procedurę dla usług społecznych.
Miałabym wątpliwość czy te usługi dostarczania posiłków są takie jednorodne. Sposób przyrządzania posiłków, jakość i skład półproduktów, forma świadczenia usługi może się znacznie różnić pomiędzy poszczególnym,i Wykonawcami.
Raczej należało zastosować procedurę dla usług społecznych. Miałabym wątpliwość czy te usługi dostarczania posiłków są takie jednorodne. Sposób przyrządzania posiłków, jakość i skład półproduktów, forma świadczenia usługi może się znacznie różnić pomiędzy poszczególnym,i Wykonawcami.
0
2018-11-26 07:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy