Forum


Powrót Odwrotne obciążenie a pzp

A.

Anna .....

0

Prowadzimy przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych na dostawę sprzętu komputerowego. W jednej ofercie w formularzu cenowym w pozycji „Laptopy” zastosowano tzw."odwrotne obciążenie" mimo iż łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, nie przekracza kwotę 20.000 zł (przy stawce VAT wykonawca wpisał: "odwrotne obciążenie" i w kwocie łącznej brutto wpisał kwotę taką jak przy wartości netto. Czy należy tę ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp z powodu wskazania ceny nie zawierającej wymaganego podatku od towarów i usług?
Prowadzimy przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych na dostawę sprzętu komputerowego. W jednej ofercie w formularzu cenowym w pozycji „Laptopy” zastosowano tzw."odwrotne obciążenie" mimo iż łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, nie przekracza kwotę 20.000 zł (przy stawce VAT wykonawca wpisał: "odwrotne obciążenie" i w kwocie łącznej brutto wpisał kwotę taką jak przy wartości netto. Czy należy tę ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp z powodu wskazania ceny nie zawierającej wymaganego podatku od towarów i usług?
0
2018-11-24 15:40 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Najpierw wezwałabym Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty w zakresie sposobu wyliczenia ceny.
Najpierw wezwałabym Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty w zakresie sposobu wyliczenia ceny.
0
2018-11-26 07:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy