Forum


Powrót zamówienie z wolnej ręki

N.

Nina .....

6

Czy do jest dobry schemat udzielenia zmówienia z wolnej ręki ? zamówienie poniżej progów unijnych. art. 67 ust 1a
1) ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy BZP. Czy muszę to ogłoszenie publikować na BIP-ie?
2) zaproszenie do negocjacji.
a) W zaproszeniu inf. Wykonawcę, iż oświadczenie o spełnieniu warunków musi dostarczyć na podpisanie umowy (i tyle? nie muszę żądać wykazów ani dowodów należycie wykonanej usługi).
b) A co z oświadczeniem nt. wykluczenia (musi być czy nie?)
3) Zawarcie umowy
a)Inf. o zawarciu umowy na BZP
b)inf. o zawarciu umowy na BIP
Czy do jest dobry schemat udzielenia zmówienia z wolnej ręki ? zamówienie poniżej progów unijnych. art. 67 ust 1a 1) ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy BZP. Czy muszę to ogłoszenie publikować na BIP-ie? 2) zaproszenie do negocjacji. a) W zaproszeniu inf. Wykonawcę, iż oświadczenie o spełnieniu warunków musi dostarczyć na podpisanie umowy (i tyle? nie muszę żądać wykazów ani dowodów należycie wykonanej usługi). b) A co z oświadczeniem nt. wykluczenia (musi być czy nie?) 3) Zawarcie umowy a)Inf. o zawarciu umowy na BZP b)inf. o zawarciu umowy na BIP
0
2018-11-27 08:46 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Najpierw jest zawsze zaproszenie do negocjacji wysłane do wykonawcy - to jest wszczęcie postępowania, potem ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (nieobowiązkowo, wystarczy w BZP, a nie na BIP). W zaproszeniu do negocjacji zamawiający wskazuje jakich dokumentów będzie żądać od wykonawcy, przy braku stawianych warunków udziału w postępowaniu i braku żądania dokumentów na brak podstaw do wykluczenia, żądać trzeba tylko oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Do zaproszenia dołączyć tylko wzór umowy. Po zawarciu umowy tylko ogłoszenie o zawarciu umowy na BZP.
Najpierw jest zawsze zaproszenie do negocjacji wysłane do wykonawcy - to jest wszczęcie postępowania, potem ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (nieobowiązkowo, wystarczy w BZP, a nie na BIP). W zaproszeniu do negocjacji zamawiający wskazuje jakich dokumentów będzie żądać od wykonawcy, przy braku stawianych warunków udziału w postępowaniu i braku żądania dokumentów na brak podstaw do wykluczenia, żądać trzeba tylko oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Do zaproszenia dołączyć tylko wzór umowy. Po zawarciu umowy tylko ogłoszenie o zawarciu umowy na BZP.
0
2018-11-27 09:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy