Forum


Powrót Oświadczenia i dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 (elektroniczne)

H.

Hubert .....

20

Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 wezwał wykonawcę ocenionego najwyżej do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
np.:
1) wykazu robót budowlanych (wg wzoru przygotowanego przez zamawiającego w pliku word);
2) informacji z KRK;
3) oświadczenia o braku wydania zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia - (wg wzoru przygotowanego przez zamawiającego w pliku word).

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów - mogą one wszystkie być złożone elektronicznie w oryginale lub kopii dokumentu elektronicznego poświadczonego za zgodność.

Proszę o odpowiedź, czy wszystkie ww. dokumenty (bez względu na to, czy jest to oryginał czy kopia), które w odpowiedzi składa wykonawca, muszą być podpisane przez niego podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem ?
Czy np. wykaz robót budowlanych może być wypełniony przez wykonawcę na komputerze, a następnie zapisany jako pdf i wysłany (bez podpisu elektronicznego) do zamawiającego - czy będzie to działanie prawidłowe ?
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 wezwał wykonawcę ocenionego najwyżej do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: np.: 1) wykazu robót budowlanych (wg wzoru przygotowanego przez zamawiającego w pliku word); 2) informacji z KRK; 3) oświadczenia o braku wydania zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia - (wg wzoru przygotowanego przez zamawiającego w pliku word). Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów - mogą one wszystkie być złożone elektronicznie w oryginale lub kopii dokumentu elektronicznego poświadczonego za zgodność. Proszę o odpowiedź, czy wszystkie ww. dokumenty (bez względu na to, czy jest to oryginał czy kopia), które w odpowiedzi składa wykonawca, muszą być podpisane przez niego podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem ? Czy np. wykaz robót budowlanych może być wypełniony przez wykonawcę na komputerze, a następnie zapisany jako pdf i wysłany (bez podpisu elektronicznego) do zamawiającego - czy będzie to działanie prawidłowe ?
0
2018-11-27 13:31 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

W instrukcjach i wytycznych można się doczytać, że spakowanie i podpisanie całej paczki dokumentów jest traktowane jako prawidłowe podpisanie dokumentów. Z reguły, ze względu na różnorodność dokumentów (przygotowywane wg wzoru Zamawiającego, własnego, kopie dokumentów otrzymanych od podmiotów trzecich), Wykonawcy podpisują każdy dokument, pakują i przesyłają do Zamawiającego (drugi raz nie muszą być dokumenty podpisywane).
Wobec tego, dokument przesyłany do Zamawiającego musi być podpisany. Samo wypełnienie i wysłanie jako pdf nie jest prawidłowe. To podobnie jak przed elektronizacją Wykonawca wysłał by wersję papierową bez żadnego podpisu - taki dokument to brak dokumentu.
W instrukcjach i wytycznych można się doczytać, że spakowanie i podpisanie całej paczki dokumentów jest traktowane jako prawidłowe podpisanie dokumentów. Z reguły, ze względu na różnorodność dokumentów (przygotowywane wg wzoru Zamawiającego, własnego, kopie dokumentów otrzymanych od podmiotów trzecich), Wykonawcy podpisują każdy dokument, pakują i przesyłają do Zamawiającego (drugi raz nie muszą być dokumenty podpisywane). Wobec tego, dokument przesyłany do Zamawiającego musi być podpisany. Samo wypełnienie i wysłanie jako pdf nie jest prawidłowe. To podobnie jak przed elektronizacją Wykonawca wysłał by wersję papierową bez żadnego podpisu - taki dokument to brak dokumentu.
0
2018-11-27 13:40 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy