Forum


Powrót wezwanie do przedstawienia dokumentów - art. 26 ust. 2

M.

Małgorzata .....

42

czy zamawiający w siwz w postępowaniu krajowym poniżej 221.000 euro może napisać, że "może przed udzieleniem zamówienia wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów.."?
czy powinien napisać, że wezwie?
albo nie pisać wcale (jeśli nie zamierza wzywać?
czy zamawiający w siwz w postępowaniu krajowym poniżej 221.000 euro może napisać, że "może przed udzieleniem zamówienia wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów.."? czy powinien napisać, że wezwie? albo nie pisać wcale (jeśli nie zamierza wzywać?
0
2018-11-27 14:12 0

A.

Adam .....

7

Jeśli zamawiający wymaga dokumentów to powinien wpisać, że będzie żądał ich przedstawienia podając minimalny ustawowy czas na ich złożenie oraz wymienić enumeratywnie te dokumenty aby wykonawca wiedział jakie dokumenty bedzie musiał przygotować i złożyć żeby otrzymać zamówienie.
Jeśli zamawiający wymaga dokumentów to powinien wpisać, że będzie żądał ich przedstawienia podając minimalny ustawowy czas na ich złożenie oraz wymienić enumeratywnie te dokumenty aby wykonawca wiedział jakie dokumenty bedzie musiał przygotować i złożyć żeby otrzymać zamówienie.
0
2018-11-27 14:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy